«Άλλο είδηση-ρεπορτάζ, άλλο σχόλιο- τοποθέτηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Κατά τη συνεδρίαση της 1.9.2016   της Εξεταστικής Επιτροπής, ο βουλευτής

Αρκαδίας  Γιώργος Η. Παπαηλιού, εκκινώντας από  αναφορές  του Θέμη

Αλαφούζου-διευθύνοντος συμβούλου της εφημερίδας «Καθημερινής»

επισήμανε :

ό τ ι  πρέπει να αποτυπωθεί στο ρεπορτάζ και τα σχόλια της εφημερίδας

«Καθημερινή», η ορθή παραδοχή του Θ. Αλαφούζου, ότι σήμερα η αγορά

αρχίζει να ισορροπεί. Αυτή η αναφορά του Γ. Παπαηλιού οδήγησε τον Θ.

Αλαφούζο να περιορίσει το εύρος της ισορροπίας της αγοράς στη δική του

επιχείρηση και μόνον !!!!!! Προφανώς, για να συνεχίσει η «Καθημερινή» τη

μονόπλευρη δημοσιογραφία.

ό τ ι  η ορθή διαφοροποίηση στην  οποία προέβη ο Θ. Αλαφούζος μεταξύ

ρεπόρτερ και αρθρογράφου και συνακόλουθα μεταξύ είδησης-ρεπορτάζ

και αρθρογραφίας-σχολίου-τοποθέτησης δεν φαίνεται, τουλάχιστον τα

τελευταία χρόνια, να τηρείται από την «Καθημερινή». Ιδίως στα πρωτοσέλιδα

και στους τίτλους της που κυρίως δημιουργούν τις εντυπώσεις, υπάρχει

προφανής σύγχυση μεταξύ είδησης και σχολιασμού, με αποτέλεσμα   οι

αναγνώστες να παραπλανώνται.

ό τ ι η αναφορά του Θ. Αλαφούζου ότι «δεν θα έπρεπε» να υπάρχει άλλη,

διαφορετική, ευνοϊκότερη μεταχείριση, από πλευράς δανειοδότησης, των

επιχειρήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με άλλες

επιχειρήσεις, δεν συνοδεύτηκε από κατηγορηματική παραδοχή εκ μέρους του

ότι τα μ.μ.ε. δανειοδοτούνταν προνομιακά στο παρελθόν, όπως πράγματι

συνέβαινε, αλλά από το «ακούω πράγματα, βλέπω, διαισθάνομαι» !!! Δεν το

παραδέχτηκε, ακόμη και όταν ο Γ. Παπαηλιού του επεσήμανε ότι και η δική

του επιχείρηση  συνήψε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο τον Ιανουάριο

2015, μερικές ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, παρά τα αρνητικά

δεδομένα της !!! Γεγονός βέβαια που δεν συνέβαινε και δεν συμβαίνει με

οποιαδήποτε άλλη μικρομεσαία επιχείρηση

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις