Άρθρο του Τ. Πετρόπουλου: Ανάπτυξη και κοινωνική προστασία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος γράφει στο NEWS 247 για την αξία της κοινωνικής ασφάλισης και τις ριζικές αλλαγές που θα φέρει ο ΕΦΚΑ από τον Ιανουάριο του 2017

*Του Τάσου Πετρόπουλου, υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκείνοι που εν ονόματι του ιδεοληπτικού τους «φιλελευθερισμού», προκρίνουν τον περιορισμό, αν όχι την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, δεν αδιαφορούν μόνο για την προστασία και συνοχή που παρέχει στην κοινωνία, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν και τη θετική επίδραση που ασκεί στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι νόμοι της περιόδου 2010-2014, αφαίρεσαν από το εισόδημα των συνταξιούχων τουλάχιστον 44 δις ευρώ, χωρίς ένα τέτοιο αποτέλεσμα μείωσης εισροών στην οικονομία, να συμβάλει στην εξάλειψη των ελλειμμάτων, καθώς σημειωνόταν παράλληλη συρρίκνωση των εισπραττόμενων εισφορών σχεδόν κατά 1\3, εξαιτίας της ανεργίας και της μείωσης των ασφαλιστέων αποδοχών.

Αν και το ποσοστό αναπλήρωσης από 95% το 2010 υποχώρησε στο 55% το έτος 2013, εντούτοις, παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων, τα ελλείμματα παρέμειναν υψηλά. Η συνταξιοδοτική δαπάνη για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ είχε μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς κατά 2,6 δις ευρώ, μεταξύ 2009-2015, έφτασε να αντιστοιχεί το έτος 2015 σε ποσοστό 14,8% επί του ΑΕΠ, αντί του 11,8% επί του ΑΕΠ το έτος 2009.

Η συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης ακολουθούσε τη συρρίκνωση της οικονομίας στη μεταξύ τους αναπόφευκτη αλληλεπίδραση σε μια συνεχή πτωτική πορεία.

Η ριζική επαναθεμελίωση που επιχειρείται με τη θέσπιση ενιαίων διατάξεων ασφάλισης επί των οποίων θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2017 να αναπτύσσει τις λειτουργίες του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αποσκοπεί στη μερική έστω ανάσχεση της καταστροφικής εξέλιξης που σηματοδοτεί η σημερινή σχέση: 1 συνταξιούχος προς 1,7 ασφαλισμένους.

Οι προσαρμογές των ποσοστών αναπλήρωσης στην κατεύθυνση της δικαιότερης αντιστοίχισης εισφορών προς χορηγούμενες παροχές, η καταβολή εθνικής σύνταξης σε όλες και όλους τους ασφαλισμένους χωρίς αποκλεισμούς και αδικαιολόγητες διακρίσεις, συντείνουν στην εδραίωση της κοινότητας συμφερόντων που θα ενώνει όλους τους ασφαλισμένους με την ίδια αξίωση υπεράσπισης της κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού αγαθού.

Η ελαχιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών, ο σχηματισμός αυξανόμενων αποθεματικών, η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με την πάταξη της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη απονομή συντάξεων, την εξάλειψη της αδιαφάνειας και της διαφθοράς μέσω σύγχρονων συστημάτων οργάνωσης άμεσης επικοινωνίας, αποτελούν στόχους που θα αρχίσουν να εκπληρώνονται με την έναρξη της λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Τα πρώτα πολλαπλασιαστικά οφέλη αυτής της λειτουργίας θα αποτυπωθούν στη χορήγηση πάνω από 102.000 εκκρεμών συντάξεων με άμεση χρηματοδότηση που θα ξεπερνά τα 859 εκ.ευρώ μέχρι τον Ιούνιο του 2017, στην ολοσχερή χορήγηση όλων των εκκρεμών μέχρι το έτος 2013 εφάπαξ, που μόνο για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων αφορούν 28.000 σε αναμονή δικαιούχους.

Με τέτοια αποτελέσματα, η καλλιέργεια του αισθήματος εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τον ΕΦΚΑ θα ενισχύεται και θα νομιμοποιεί τις αναγκαίες δράσεις και για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, η οποία επιφέρει ετήσιο έλλειμμα 6 δις ευρώ. Πρόκειται για την πιο δίκαιη μάχη που έχει να δώσει η κοινωνία μας προς όφελος όλων.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούμε να επιφέρουμε αναγκαίες διορθώσεις με την εισαγωγή θετικότερων διατάξεων που θα καθιστούν περισσότερο προσιτή και αποδοτική την κοινωνική ασφάλιση.

Πηγή: news247.gr

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις