Έρευνα: Γνώστες των κινδύνων του διαδικτύου οι νέοι

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών του ίντερνετ (σε έρευνα με δείγμα 1000 ατόμων, μεταξύ των οποίων η πλειοψηφία είναι 15-24 ετών, δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο το ονοματεπώνυμό του (88,1%), το φύλο του (90,7%) και την ηλικία του (75,6%). Επίσης, δημοσιοποιεί τις προτιμήσεις του (64,9%) σε ταινίες, μουσική, κλπ και τους χώρους όπου συχνάζει (56,2%). Ένα μικρότερο ποσοστό δηλώνει τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του σε ποσοστά 19,3%, 23,4% και 11%, αντίστοιχα, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό 2,3% και 2,7% δεν δημοσιοποιεί κανένα στοιχείο ή δημοσιοποιεί κάποιο άλλο στοιχείο, αντί́στοιχα. Από την άλλη πλευρά, ένα 1,4% παραθέτει αβίαστα ατομικά στοιχεία.

Αυτά προκύπτουν από την έρευνα που διενήργησε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να εξετάσουν το κατά πόσο οι νέοι γνωρίζουν τα «Ψηφιακά Δικαιώματά» τους και δημοσιοποιήθηκε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου).

Στην ερώτηση πόσο εύκολα αποκαλύπτετε πληροφορίες για τον εαυτό σας στο διαδίκτυο, το 38,3% δηλώνει ότι συμβαίνει αυτό σε μικρό βαθμό, το 33,3% σε μέτριο βαθμό, το 18,5% δηλώνει ότι δεν αποκαλύπτει καθόλου εύκολα στοιχεία, ενώ το 8,4% του δείγματος αναφέρει ότι εκθέτει με ευκολία προσωπικά του στοιχεία και μόλις το 1,4% παραθέτει τα προσωπικά του στοιχεία αβίαστα.

Πάντως, τα τρία τέταρτα του δείγματος δηλώνουν ενήμεροι για τους κινδύνους και το 16,1% ότι διαλέγει ασφαλείς κανόνες πλοήγησης. Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές, το 61,6% δηλώνει ότι γνωρίζει τα δικαιώματά του. Σε ό,τι αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες του ίντερνετ στο διαδίκτυο, το 27,1% αφιερώνει το μισό χρόνο της καθημερινότητάς του και το 58,5% κάνουν χρήση 2 με 6 ώρες.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις