Αλλαγές στις συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξόνων ανάμεσα στα προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στο σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπεται και η αναμόρφωση της σύμβασης του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, ώστε να καλυφθεί η απαίτηση της ΕΤΕπ για πρόσθετη εγγύηση του δημοσίου λόγω της χαμηλότερης κυκλοφορίας. Ακόμα περιλαμβάνεται και νέα τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) μέσω της οποίας αυξάνονται τα έσοδα του δημοσίου.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται «σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του κυκλοφοριακού μοντέλου οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τα έσοδα του έργου είναι 53% χαμηλότερες από τη βασική πρόβλεψη και 41% χαμηλότερη από την περισσότερο συντηρητική χαμηλή πρόβλεψη των Δανειστών (LLC – Lenders Low Case). Ετσι δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, και συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής των δανείων (δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2033) της τάξης των περίπου 300 εκατ. Ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι (…) ο Παραχωρησιούχος δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει πλήρως το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων που δεσμεύτηκαν για το Έργο».

Το δημόσιο αναλαμβάνει να παράσχει πρόσθετη εγγύηση «σε περίπτωση, και μόνο στο βαθμό όπου αυτό καταστεί απαραίτητο», μέσω της καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας.

«Η ΠΕΛ θα καταβληθεί μόνο για την αποπληρωμή των εμπορικών δανείων και των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση 1:1, στην έκταση που αυτά δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Έργου. Η ΠΕΛ θα είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί συνολικά ένα ποσό που ισοδυναμεί με 330 εκατ. Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, δηλ. σχεδόν 168 εκατ. Ευρώ σε Καθαρή Τρέχουσα Αξία (NPV), η οποία αντιστοιχεί στο χρηματοδοτικό κενό της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους που απαιτείται από τους παρόχους του κυρίως δανείου (ΕΤΕπ και εμπορικές τράπεζες), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Επανεκκίνησης. Συνεπώς, το όριο της Πρόσθετης Λειτουργικής Επιδότησης έχει οριστεί στα 330 εκατ. Ευρώ, που αντανακλά την ελάχιστη αποδεκτή (από τους Δανειστές) υποστήριξη που ενδέχεται να κληθεί να παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον και στην έκταση που τούτο απαιτηθεί».

Εγγυάται επίσης προς τους Δανειστές την καταβολή από τους μετόχους του Παραχωρησιούχου ενός πρόσθετου ίδιου κεφαλαίου που θα ισοδυναμεί με 10 εκατ. Ευρώ σε περίπτωση όπου ο Παραχωρησιούχος αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με τη λεγόμενη Αναβαλλόμενη Πρόσθετη Δεσμευτική Επένδυση.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απομένουσες κατασκευαστικές εργασίες το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2016. Ταυτόχρονα παραιτείται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών του για καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος το οποίο ανέρχεται σε 106,6 εκατ. ευρώ.

Με την τροποποίηση στη σύμβαση παραχώρησης του Ε65 τα έσοδα του δημοσίου αυξάνονται κατά 105 εκατ. ευρώ.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις