Ανακοίνωση Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Αρκαδίας – Η Αναγέννηση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στις 15 / 10 / 2016, συνεδρίασαν οι εφτά εκλεγέντες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βορειοηπειρωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαδίας «Αναγέννηση» βάσει του καταστατικού του. Οι εκλεγέντες αποδέχτηκαν την ψηφοφορία όπως αυτή εκφράστηκε από τους Βορειοηπειρώτες που πήραν μέρος στις εκλογές της 02 / 10 /2016, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που παρουσίασαν τα ορισμένα δικαιολογητικά περί αυτού του θέματος, έλαβαν το μέγιστο των ψήφων από τους διακοσίους εξήντα οχτώ (268) παρόντες που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι θα τους αντιπροσωπεύουν στο Δ.Σ. Βάσει αυτού του αποτελέσματος, ομόφωνα, οι εκλεγέντες Βάσος Τάκης, Ζήση Ορνέλια, Ζιούλης Φώτης, Κόλια Αρετή, Μέλιος Φίλιππος και Φέστας Κυριάκος συμφώνησαν στην εκλογή στη θέση του προέδρου του κ. Ζιαράγκαλη Ζήση, αξιόλογου προσώπου με υπάρχουσα κοινωνική προσφορά, ο οποίος συγκέντρωσε και το μέγιστο των ψήφων από την ολομέλεια του συλλόγου.

Κατά σειρά ψήφων ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος ο κ. Βάσος Τάκης, ο οποίος βάσει του διαχωρισμού καθηκόντων θα εκτελεί και τα καθήκοντα της Γραμματείας του Συλλόγου με αναπληρώτρια την κ. Ζήση Ορνέλια και ως τομεάρχες θα καλύπτουν και άλλες κατευθύνσεις. Στον διαχωρισμό καθηκόντων που αποφασίστηκε με την πρώτη συνεδρίαση, ως υπεύθυνοι για θέματα πολιτιστικά, παιδείας και πρόνοιας προς τα μέλη του Συλλόγου επιλέχτηκαν οι σύμβουλοι που καλύπτουν τους τομείς αυτούς, κ. Ζιούλης Φωτάκης και ο γνωστός Βορειοηπειρώτης ιερέας στην ενορία του Παλαντίου, με προηγούμενα δείγματα προσφοράς, κ. Φέστας Κυριάκος, ενώ για τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου επιλέχθηκαν και λόγω εμπειρίας η κα. Κόλια Αρετή και ο κ. Μέλιος Φίλιππος.

Τέλος, το νέο συγκροτημένο Δ.Σ. κάλεσε στην πρώτη του συνεδρίαση και την εκλεγμένη εξελεγκτική επιτροπή την κα. Βακαλιώτη Σωτηρία, την κα. Σιέκα Ελισάβετ, τον κ. Δεσπολάρη Θωμά και τον κ. Νεστούρη Αντώνη που εκτός των καθηκόντων που προκύπτουν από το καταστατικό του Συλλόγου θα συμμετάσχουν και θα συνεισφέρουν και για άλλα ζητήματα. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε και η δραστηριοποίηση απλών μελών που θα συμμετάσχουν κατά διαστήματα στην οργάνωση και εκτέλεση διάφορων εκδηλώσεων και επικυρώθηκε το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους 2016 του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. Βορειοηπειρωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαδίας

 «Αναγέννηση»   

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις