Απολύθηκε υπάλληλος της βουλής με πλαστό πτυχίο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Την πρώτη απόλυση υπαλλήλου της βουλής με πλαστό πτυχίο υπέγραψε ο Νίκος Βούτσης. Πρόκειται για υπάλληλο που υπηρετούσε στον κλάδο Αναλυτών-Προγραμματιστών. Στην απόφαση του προέδρου της βουλής που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια αναφέρεται:

«Με την 16918/11023/26-11-2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους μονίμους υπαλλήλους της Βουλής κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει, η με αριθμ. πρωτ. 540/384/22-1-1988 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 13/Γ/26-1-1988) κατά το μέρος που αφορά στo διορισμό του (…) τέως μονίμου υπαλλήλου της Βουλής – ως δοκίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΑΤ6 Αναλυτών-Προγραμματιστών (θέση πτυχιούχου ανώτατης εκπαίδευσης), επειδή με το με αριθμ. πρωτ. 39/07-05-2015 (αρ. Ε.Π. Βουλής 827/8-5-2015) έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να βεβαιωθεί η γνησιότητα του πτυχίου, το οποίο προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος, προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας τον παράνομο διορισμό του καθόσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, το εν λόγω πτυχίο αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού στην ανωτέρω οργανική θέση».

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις