«Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013», χρηματοδοτήθηκε με το ποσό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με την αρ 5308/12/2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με το ποσό των 348.087,76ευρώ προκειμένου για την απευθείας εξαγορά του διατηρητέου κτίσματος στο Ο.Τ. 143, στο εγκεκριμένο σχεδίου πόλεως της Τρίπολης (γνωστό ως Βίλα του Τουρκοβασίλη).
Στόχο της δημοτικής αρχής με την απόκτηση του, είναι η αποκατάσταση του κτιρίου και η λειτουργία του σε «Μουσείο Μ. Θεοδωράκη», μέσω χρηματοδοτήσεων στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, και την ανάδειξη του ως «φάρου» πολιτισμού για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις