Ασφαλιστικό: Ποιοι θα πληρώνουν διπλές εισφορές

Δεν υπάρχουν σχόλια

Διπλές ασφαλιστικές εισφορές φέρνουν οι νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό σε χιλιάδες μισθωτούς που εργάζονται παράλληλα και με «μπλοκάκι». Ο νόμος εισάγει ενιαίους κανόνες για μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.

Η εισφορά αυτή θα είναι επιπλέον του εισοδήματος που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τελικά, το κόστος θα κληθεί να το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι αμείβονται μόνο με δελτίο παροχής και απασχολούνται σε έως και δύο εργοδότες, καθώς ο νόμος ορίζει ότι θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί, δηλαδή το 13,67% θα το πληρώνει ο εργοδότης.

Για τους μισθωτούς, η εισφορά για κύρια σύνταξη ορίζεται σε 20% και επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους θα πληρώνουν για κύρια σύνταξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Από 1 Ιανουαρίου 2017, το ίδιο θα ισχύσει για δημόσιους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα οι εισφορές τους να αυξηθούν και να υποστούν μειώσεις έως και 7% στις «καθαρές» αποδοχές τους.

Για υγειονομική περίθαλψη θεσπίζεται εισφορά 7,10% για μισθωτούς και 6,95% για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις