Αύξηση του δημόσιου χρέος στα 328,3 δισ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η δόση των 7,5 δις. ευρώ αύξησε το δημόσιο χρέος στα 328,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου του 2016 από τα 321 δισ. στο τέλος Μαρτίου. Αυτό αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ στο δελτίο για το χρέος. Υπενθυμίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τη δόση διατέθηκε για την αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων στην ΕΚΤ.

Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 3,1 δισ. ευρώ από 2,08 στο τέλος Μαρτίου. Επίσης ανοδικά κατά 1 δις ευρώ κινήθηκαν και τα repos, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που παίρνει το δημόσιο από φορείς και έφταςαν τα 12 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι η μέση διάρκεια του νέου δανεισμού που λαμβάνει η χώρα είναι τα 10,8 έτη και ότι η μέση διάρκεια στο σύνολο του χρέους έχει φτάσει πλέον τα 16,67 χρόνια. Τέλος τα δάνεια για τα οποία έχει δοθεί εγγύηση Δημοσίου αντιστοιχούν σε 13,8 δισ. ευρώ μειωμένα από τα 15,1 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις