Γιώργος Η. Παπαηλιού «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των ιδιοκτητριών εταιρειών των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, κατά τη συνεδρίαση της 18.5.2016 της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των ιδιοκτητριών εταιρειών των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας» απάντησε στην άρνηση των βουλευτών της ΝΔ να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής η έρευνα για τη διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης :

Το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής προκύπτει και από το σκεπτικό της πρότασης (για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής) προς την Ολομέλεια της Βουλής και της σχετικής απόφασης αυτής. Το σκεπτικό αναφέρεται στην ανάγκη έρευνας του «αμαρτωλού» τριγώνου τραπεζικών ιδρυμάτων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικού συστήματος. Επομένως, το «πακέτο» της διαφήμισης των Τραπεζών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (και μάλιστα ως προς τον τελικό αποδέκτη) είναι στοιχείο της σχέσης-συναλλαγής (ορθόδοξης ή ανορθόδοξης, αυτό θα στοιχειοθετηθεί από την έρευνα) μεταξύ τραπεζών και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όταν ερευνάται αυτή η σχέση δεν μπορεί να μείνει εκτός έρευνας το διαφημιστικό σκέλος της. Είναι αναγκαίο να ερευνηθεί και αυτή η σημαντική-καίρια παράμετρος. Και αυτό διότι η οι διαφημιζόμενες Τράπεζες καταβάλλουν (;) με οποιονδήποτε τρόπο !!! στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το αντίστοιχο αντάλλαγμα, τα οποία μέσα μαζικής ενημέρωσης οι Τράπεζες δανειοδοτούν !!!  Κατά συνέπεια, η διαφήμιση των Τραπεζών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις