Γιώργος Παπαηλιού: «Πρακτικές μικροπολιτικής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δεν υπάρχουν σχόλια

254 Κέντρα Κοινότητας ανά την Ελλάδα θα ιδρυθούν σε επίπεδο δήμων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Tο παρελθόν και το παρόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι γνωστά : Έχει ασκηθεί και ασκείται συνεχώς σε πρακτικές μικροπολιτικής!

Η αναφορά μου, ενώπιον της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, στο απολύτως ακριβές γεγονός ότι τα 254 Κέντρα Κοινότητας ανά την Ελλάδα θα ιδρυθούν σε επίπεδο δήμων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν αρκετή, για να αντιδράσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον γνωστό προσβλητικό τρόπο της.
Αντιπαρερχόμενος το ύφος και το ήθος του περιεχομένου της απάντησης, που αντανακλά το ύφος και το ήθος αυτών που την εκφέρουν, αναφέρω τα εξής:
Η διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έγινε από κοινού, την ελληνική κυβέρνηση και τις περιφέρειες, οι οποίες διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ.
Τα Κέντρα Κοινότητας που θεσμοθετήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποσκοπούν στη δημιουργία δομών για την πληροφόρηση και τη στήριξη κυρίως αναξιοπαθούντων πολιτών.
Τα Κέντρα Κοινότητας θα ιδρυθούν σε επίπεδο δήμων προκειμένου να υπάρχει εγγύτητα και επομένως άμεση και χωρίς μεσάζοντες εξυπηρέτηση του πολίτη.
Όλες οι περιφέρειες της χώρας συμφώνησαν και, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέβαλαν σχετική πρόταση, που έγινε δεκτή από το ΕΚΤ. Μοναδική εξαίρεση η Περιφέρεια Πελοποννήσου που επέμεινε μέχρι τέλους να περιληφθεί η δική της πρόταση για ίδρυση «επιτελικής δομής»!!! σε επίπεδο περιφέρειας, Κέντρων Κοινότητας στις πρωτεύουσες των νομών και κινητές μονάδες !!! για την κάλυψη των υπολοίπων δήμων!!!
Εκτός του ότι μ΄ αυτό τον τρόπο ο πολίτης είναι μακριά για να εξυπηρετείται, είναι προφανής ο σκοπός της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Να συγκεντρώσει και να εκμεταλλευτεί όσο γίνεται περισσότερα εργαλεία για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών επιδιώξεων. Ως προς αυτό, το παρελθόν και το παρόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι γνωστά. Έχει ασκηθεί και ασκείται συνεχώς σε πρακτικές μικροπολιτικής.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις