Γιώργος Παπαηλιού: «Τα πλεονεκτήματα της Αρκαδίας μπορούν να γίνουν ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, κατά την ημερίδα του ΟΕΒΕ, στην Τρίπολη (15.1.2017) για τα «διεθνώς εμπορεύσιμα τοπικά προϊόντα και σύγχρονες μορφές καλλιέργειας, μα στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση», μεταξύ των άλλων είπε:

Η ανάπτυξη, προκειμένου να μην παραμείνει εξαγγελία κενή περιεχομένου, πρέπει να συνοδευτεί από κινήσεις τόσο από πλευράς της πολιτείας όσο και από πλευράς της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η πατρίδα μας, εδώ και πολλά χρόνια, διέρχεται μία βαθιά και παρατεταμένη, συστημική οικονομική, κοινωνική και κρίση αξιών. Και η επιχειρηματική κοινότητα τη βιώνει «στο πετσί της».

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προσδοκάται βάσιμα ότι είναι επί θύραις. Συνδυαζόμενη με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη δεσμευτική διευθέτηση του δημόσιου χρέους, μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή στην κανονικότητα.

Όμως «κανονικότητα» δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν, που, ούτως ή άλλως, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει.

Σημαίνει αλλαγή του οικονομικού προτύπου προς την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που αποτυπώνεται στα προγράμματα ΕΣΠΑ και στο νέο αναπτυξιακό νόμο .

Σημαίνει αλλαγή ψυχολογίας, αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς την οικονομία, χρήμα στην αγορά, προκειμένου αυτή να κινηθεί και ταυτόχρονα νέες ιδέες, καινοτομία, συλλογικότητα, διαφοροποίηση των παραγομένων και διατιθεμένων προϊόντων με τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά στην αγορά-κατανάλωση, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η Αρκαδία και ευρύτερα η Πελοπόννησος διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να μετασχηματιστούν σε ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία. Ενδεικτικά, η συνέργεια της πρωτογενούς παραγωγής των τοπικών ποιοτικών προϊόντων με τη μεταποίησή τους αλλά και την παροχή θεματικών τουριστικών υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα ανάπτυξής τους.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις