Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης είναι το τελευταίο της Σλοβακικής Προεδρίας. Τους τελευταίους έξι μήνες έγινε σημαντική πρόοδος στους τομείς αυτούς. Σήμερα, το Συμβούλιο θα εστιάσει την προσοχή του στην υιοθέτηση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: είναι καθοριστικής σημασίας η υιοθέτησή του. Προσβλέπω στην εποικοδομητική και υπεύθυνη συμβολή των Κρατών Μελών για την εξεύρεση μιας κοινής λύσης. Δεν έχουμε φθάσει ακόμα στο σημείο αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε μια κοινή πολιτική. Δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Ευρώπη. Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια Κοινή Πολιτική Ευρωπαϊκού Ασύλου. Κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν. Αν διαθέταμε έναν κοινό σύστημα ασύλου δύο χρόνια πριν, η Ευρώπη δεν θα είχε να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη κρίση και πίεση. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία μια κοινής πολιτικής στον τομέα αυτό.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις