Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά την λήξη του Κολεγίου των Επιτρόπων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σήμερα στο Κολέγιο επικεντρωθήκαμε στο πού βρισκόμαστε σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και στην εφαρμογή των δράσεων που έχουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη βδομάδα.

Έχουμε ήδη χάσει χρόνο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχουμε εκκινήσει αρκετές δράσεις. Ωστόσο, όλοι είμαστε σύμφωνοι ότι τα αποτελεσματα είναι κατώτερα των αναμενόμενων.

Αυτό το χρόνο ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών, είναι πολύ πιθανόν, να φθάσει στην Ευρώπη. Αρκετά κράτη-μέλη πραγματοποιούν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα τους και ιδιαίτερα κατά μήκος του διαδρόμου των Βαλκανίων.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές:

– Οι μετανάστες που φθάνουν στην ΕΕ θα τυγχάνουν διεθνούς προστασίας όσοι έχουν το δικαίωμα, αλλά βέβαια δεν θα εξαρτάται από τους ίδιους η απόφαση σε ποιο κράτος μέλος θα υποβάλλουν την αίτηση ασύλου.

– Οι μετανάστες που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα επιστρέφονται,

– Οι αιτούντες άσυλο να έχουν στη διάθεσή τους και να χρησιμοποιούν νόμιμες διόδους για να έρχονται στην Ευρώπη.

Κανένας δεν θα πρέπει να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την απάνθρωπη κατάσταση η οποία δεν αντιστοιχεί στον πολιτισμό μας.

Για να μετατρέψουμε τις αρχές αυτές σε συγκεκριμένες πράξεις, πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ να επισπεύσουμε τις κοινές μας προσπάθειες έτσι ώστε τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει να εφαρμοσθούν με αποτελεσματικό τρόπο.

Αρχικά, η Ιταλία και η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να διασφαλίσουν ότι όλα τα hotspots θα είναι λειτουργικά. Οι εργασίες φαίνεται να έχουν επιταχυνθεί, πράγμα που είναι θετικό.

Χάρη στην προσέγγιση των hotspots ο αριθμός των μεταναστών που έχει δακτυλοσκοπηθεί στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά. Μόλις όλα τα  hotspots γίνουν πλήρως λειτουργικά, το 100% των μεταναστών θα δακτυλοσκοπείται.

Για την επιτυχή λειτουργία των hotspots χρειαζόμαστε τους απαραίτητους πόρους και τον αναγκαίο σχεδιασμό  προκειμένου να δρομολογείται για τους μετανάστες η διαδικασία ασύλου ή επανεγκατάστασης ή η διαδικασία της επιστροφής.

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Frontex θα ενισχύσουμε τον έλεγχο στα σύνορα μεταξύ FYROM και Ελλάδος. Θα πρέπει να προωθήσουμε μία λύση η οποία θα εφαρμοσθεί στην ελληνική πλευρά των συνόρων.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Μέχρι στιγμής, έχουν μετεγκατασταθεί μόνο 497 μετανάστες.

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα απηύθυνα επιστολή στον κάθε Υπουργό Εσωτερικών ξεχωριστά με ένα ηχηρό μήνυμα. Στόχος είναι να τους υπενθυμίσω ότι δεσμεύονται από τις αποφάσεις μετεγκατάστασης που έχουν ληφθεί και πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα ενόψει της επείγουσας κατάστασης. Πρέπει επειγόντως η διαδικασία της μετεγκατάστασης να αρχίσει να αποδίδει.

Πάνω από όλα, πρέπει όλοι να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να αυξήσουμε τον αριθμό στις επιστροφές των παράτυπων μεταναστών.

Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό πακέτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες τρίτων χωρών προκειμένου να δημιουργηθούν σε αυτές τα κατάλληλα κίνητρα για την επανεισδοχή των υπηκόων τους.

Για να καθίσταται βέβαια αποτελεσματική η πολιτική επιστροφών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μετανάστες δεν θα τραπούν σε φυγή. Γι αυτό τον σκοπό είναι εξαιρετικής σημαντικό να διαθέσουμε επαρκείς θέσεις σε κλειστά κέντρα για εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρώπη.

Εάν δεν επιστρέψουμε τους παράτυπους μετανάστες, υπονομεύουμε την αξιοπιστία μας και στερούμε τους πόρους από όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας και έχουν ανάγκη στέγασης.

Για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, η Τουρκία είναι ο εταίρος κλειδί. Το ειδικό Ταμείο που έχει συσταθεί για τη χρηματοδότηση των προσφύγων στην Τουρκία (Turkey Refugee Facility) πρόκειται για το βασικό σχήμα διανομής πόρων προς υποστήριξη της Τουρκίας.

Το Ταμείο αυτό διαθέτει 3 δισεκατ. Μέσα στο 2016-2017 για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο πακέτο στήριξης με σκοπό τη στήριξη 2 εκατ. Συρίων προσφύγων στην Τουρκία.

Για να επιμερισθεί η ευθύνη, πρέπει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν το σχέδιο εθελοντικής ανθρωπιστικής εισδοχής από την Τουρκία, που προτείναμε τον Δεκέμβριο.

Για να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι ελέγχουμε την κατάσταση, πρέπει να λάβουμε αποφασιστική δράση και να επιδείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.

Θα εξακολουθήσουμε το έργο μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την στενή συνεργασία μας με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουμε μαζί και ενωμένοι την πλήρη εφαρμογή των απαιτούμενων δράσεων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις