Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά την ψηφοφορία για την ευρωπαϊκή οδηγία PNR

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μετά από τη συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της οδηγίας PNR από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (461 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 9 αποχές) ο Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε:

«Η σημερινή ψηφοφορία για ευρωπαϊκή οδηγία PNR ήταν ιστορική και αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Κυριάρχησε η ευθύνη και η λογική.

Η πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν συντριπτική και αυτό δικαιώνει τις προσπάθειες μηνών να ανατρέψουμε μια λανθασμένη και αντιπαραγωγική νοοτροπία ότι η πολιτική ασφάλειας χαράσσεται σε εθνικό μόνο επίπεδο αλλα και πως η ασφάλεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών.

Αντίθετα, η υιοθέτηση της οδηγίας δείχνει ότι  μόνο με την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και κυρίως την εμπιστοσύνη μεταξύ Κρατών-Μελών μπορούμε να κλιμακώσουμε τη κοινή μας απάντηση στη τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Το γεγονός δε ότι υιοθετήθηκε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Οδηγία) για το θέμα είναι σημαντικό όχι μόνο για τη κοινή μας δράση στη πρόβλεψη πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά και γιατί αυτή η νομοθεσία εμπεριέχει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό πλαίσιο προστασίας.

Τώρα θα ακολουθήσει και η τυπική έγκριση από το Συμβούλιο και καλώ τα Κράτη-Μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή της Οδηγίας: δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.»

Η επεξεργασία δεδομένων PNR είναι ένα εργαλείο για την πρόληψη και την καταπολέμηση τρομοκρατικών ενεργειών και σοβαρών εγκλημάτων. Η χρήση των δεδομένων PNR μπορεί μερικές φορές να είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν προηγουμένως άγνωστα άτομα, τα οποία ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες και να συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ή για να διερευνήσουν και να ανιχνεύσουν εγκληματικά δίκτυα και ταξιδιωτικές πρακτικές. Τα δεδομένα PNR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη καθώς και για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Τα δεδομένα PNR είναι πληροφορίες που παρέχονται από τους επιβάτες και συλλέγονται από τους αερομεταφορείς κατά την ολοκλήρωση της κράτησης και του «check-in». Τέτοιες πληροφορίες είναι οι ημερομηνίες ταξιδίου, το δρομολόγιο, πληροφορίες για το εισιτήριο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για τις αποσκευές και πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής.

Οι αερομεταφορείς συλλέγουν ήδη και επεξεργάζονται δεδομένα PNR για εμπορικούς σκοπούς. Δεν θα υποχρεούνται να συλλέγουν περαιτέρω δεδομένα, ούτε και οι επιβάτες θα πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η δημιουργία ενός συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων PNR που θα λαμβάνονται από τους αερομεταφορείς σε κάθε Κράτος Μέλος και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα εξασφαλίσει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και θα ελαχιστοποιήσει τα κενά ασφάλειας. Η οδηγία ρυθμίζει αποτελεσματικά τη διαβίβαση δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και για τις πτήσεις εντός της ΕΕ, και περιέχει αυστηρές εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων και των σοβαρών μορφών εγκλήματος, και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Η Επιτροπή είχε καταθέσει τη σχετική πρόταση το 2011 αλλά οι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία μόλις τον Δεκέμβριο του 2015.

Το νομοθετικό κείμενο εγκρίθηκε με 461 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 9 αποχές.

Μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου η πρόταση μένει τώρα να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους δύο έτη προκειμένου να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή επεξεργάζεται κοινά πρωτόκολλα για τη μεταφορά τον δεδομένων PNR από τις αεροπορικές εταιρίες στα Κράτη-Μέλη.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις