Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά το Κολέγιο των Επιτρόπων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί παρουσιάζουμε την τελική νομοθετική μας πρόταση για τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του  Δουβλίνου.

Σήμερα κάνουμε επιτέλους ένα βήμα μπροστά προς την κατεύθυνση ενός πιο δίκαιου συστήματος ασύλου και ισότιμης αντιμετώπισης για όλα τα κράτη μέλη, οικοδομώντας τις αρχές της αλληλεγγύης και της κατανομής των ευθυνών στα θεμέλια του συστήματος. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δουβλίνο, το οποίο είναι μόνο ένα στοιχείο της ευρύτερης μεταρρύθμισης μας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Σήμερα παρουσιάζουμε επίσης  μια μεταρρύθμιση του Κανονισμού Eurodac και μια πρόταση για να μετατρέψουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υποστήριξης για το Άσυλο σε ένα πραγματικό Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο.

Για το σύστημα Eurodac, προτείνουμε να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε το σκοπό του επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αποθηκεύουν και να αναζητούν τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο, που δεν έχουν πατρίδα ή που βρέθηκαν να διαμένουν παράτυπα στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το Eurodac μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη διευκόλυνση της επανεισδοχής και της επιστροφής.

Για να στηρίξουμε το έργο ενός ενισχυμένου και ανανεωμένου συστήματος ασύλου, χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη υπηρεσία – όπως ακριβώς προτείναμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η πρότασή μας σήμερα μετατρέπει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υποστήριξης για το Άσυλο σε έναν πλήρως ανεπτυγμένο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο με ενισχυμένο ρόλο και περισσότερα καθήκοντα για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και την προσφορά περισσότερης υποστήριξης.

Για παράδειγμα, ένα από τα σημαντικά καθήκοντα του νέου Οργανισμού θα είναι να καταστήσει λειτουργικό την κλείδα αναφοράς  του νέου συστήματος του Δουβλίνου για την εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής.

Θα εξοπλίσουμε επίσης το νέο Οργανισμό οικονομικά και λειτουργικά με περισσότερους πόρους. Θέλουμε ο νέος Οργανισμός να διαθέτει ένα αποθεματικό 500 τουλάχιστον εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη,  έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει γρήγορα ομάδες υποστήριξης για το άσυλο όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ξαφνικά δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις.

Μιλώντας για τις μεταναστευτικές πιέσεις – αυτό με οδηγεί στο άλλο σημείο που  συζητήσαμε σήμερα στο Κολέγιο: το Σένγκεν και τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Όπως γνωρίζετε, και όπως έχω πει πολλές φορές, ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε μια ομαλοποίηση του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα το συντομότερο δυνατόν. Αλλά για να διασφαλίσουμε την ζώνη Σένγκεν, πρέπει πρώτα να κάνουμε κάποια ενδιάμεσα βήματα.

Καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ελλείψεις στα εξωτερικά μας σύνορα, θα πρέπει να λάβουμε προσωρινά μέτρα για την επέκταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου πρώτα να αναγνωρίσω ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν όλες οι σοβαρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν να αντιμετωπιστούν επαρκώς και πλήρως εντός του ορίου των τριών μηνών που ορίστηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Με έναν μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο ακόμα στην Ελλάδα, αλλά και μερικούς ακόμη κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε στο Συμβούλιο τη διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Αυστρίας,  της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων για διάστημα έως έξι μηνών. Δεν προτείνουμε την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων στα σύνορα Σένγκεν της Ελλάδας, και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια και στα λιμάνια.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η πρότασή μας θα πρέπει να θεωρηθεί ως έκτακτο προσωρινό μέτρο για να καταστεί τελικά δυνατή η διαφύλαξη και η επιστροφή σε μια φυσιολογική λειτουργία του χώρου Σένγκεν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Τέλος, στο Κολέγιο σήμερα εγκρίναμε δύο προτάσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων (visa). Για την Τουρκία, η έκθεση και η πρότασή μας είναι σαφείς:

Οι τουρκικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει.

Η πρότασή μας βασίζεται στην κατανόηση ότι πρέπει να εκπληρωθούν επειγόντως όλα τα κριτήρια. Η εκπλήρωση και η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών θα φέρει πιο κοντά τα νομικά και πολιτικά μας συστήματα, και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μας.

Αλλά σήμερα είμαι επίσης σε πολύ ευχάριστη θέση να προτείνω την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο. Σήμερα επιβεβαιώνουμε την πρόοδο του.

Προτείνουμε απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με την προϋπόθεση ότι η επικύρωση της συμφωνίας για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και η περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς θα επιβεβαιωθούν πριν από την έγκριση της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η σημερινή έκθεση και  η πρόταση είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και των επιτυχών προσπαθειών των αρχών του Κοσσυφοπεδίου για την επίτευξη εκτεταμένων και δύσκολων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης, των Εσωτερικών Υποθέσεων και αλλού. Φυσικά, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή την περαιτέρω πρόοδο.

Αυτές οι προσπάθειες απελευθέρωσης των θεωρήσεων θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν ως μέρος της ευρύτερης προσέγγισής μας για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τα σύνορα.

Όπως ξέρετε, πρόσφατα καταθέσαμε τις αναθεωρημένες μας προτάσεις για ένα Σύστημα Εισόδου-Εξόδου το οποίο θα επιτρέψει την σταθερή παρακολούθηση όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά μας σύνορα και ιδίως των overstayers (δηλαδή των ατόμων που δεν φεύγουν από τη χώρα μετά τη λήξη της θεώρησής τους).

Το φθινόπωρο, θα υποβάλω μια πρόταση για ένα Σύστημα Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και Αδειοδότησης της ΕΕ (EU Travel Information and Authorisation System), το ισοδύναμο του συστήματος ESTA στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να καταγράφουν οι ταξιδιώτες χωρίς θεώρηση με σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη διαμονή τους στην ΕΕ.

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα σε διάφορα επίπεδα στο τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ: εσωτερικά, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των συστημάτων μας ασύλου και των εσωτερικών μας συνόρων, και εξωτερικά, όσον αφορά τις προτάσεις μας για απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο.

Σήμερα λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα προς μια πιο ολοκληρωμένη και συντονισμένη πολιτική στην ΕΕ για την μετανάστευση, την κινητικότητα και τα σύνορα.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις