Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σχετικά με την επιβολή μέτρων ελέγχου της νέας ψυχοδραστικής ουσίας «acryloylfentanyl» στην ΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή μέτρων ελέγχου της νέας ψυχοδραστικής  ουσίας  «acryloylfentanyl» στην ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης επικινδυνότητας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) η συγκεκριμένη συνθετική και ισχυρή οπιώδης ουσία μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κατάχρηση και εξάρτηση. Η ουσία πωλείται ως «ερευνητική χημική ουσία», συνήθως σε μορφή σκόνης και σε έτοιμα προς χρήση σκευάσματα ρινικών ψεκασμών, και είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί από τρία κράτη μέλη 47 θάνατοι που συνδέονται με τη χρήση της ουσίας «acryloylfentanyl», καθώς και περισσότερες από 20 οξείες δηλητηριάσεις.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ο αριθμός, ο τύπος και η διαθεσιμότητα των νέων βλαβερών ναρκωτικών ουσιών διαρκώς αυξάνονται και η εξάπλωσή τους σε όλη την Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο από τα Κράτη Μέλη. Η πρότασή μας, με την οποία διασφαλίζεται η επιβολή αποτελεσματικού ελέγχου σε μια ακόμα νέα ψυχοδραστική ουσία σε όλη την ΕΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την τήρηση των κατάλληλων εγγυήσεων και την παροχή υποστήριξης προς τα Κράτη Μέλη στη μάχη κατά της εξάπλωσης αυτών των πολύ επικίνδυνων ουσιών».

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητηθεί μεταξύ των Κρατών Μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποφασίσει για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις