Δήμος Γορτυνίας: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απόφαση Δημάρχου 1843/15-3-2017 – Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις