Δήμος Μεγαλόπολης: Η υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» του Δήμου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

megalo2

Παρακάτω ακολουθεί το Έντυπο της Αίτησης για την υπ. αριθμ ΣΟΧ 1/2015:

megalo3

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις