Δήμος Μεγαλόπολης: Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ έξι ατόμων

Δεν υπάρχουν σχόλια

mega1

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

mega2

Παρακάτω ακολουθεί το Παράρτημα της υπ. αριθμ ΣΟΧ 2/2015:

mega3

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις