Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-10-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σας προσκαλούμε όπως, την 5η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρ