Δήμος Τρίπολης: Έργα προστασίας στον αγωγό του Μεθυδρίου στη Σκοπή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο πρόεδρος του Μεθύδριου κ. Αδαμόπουλος βρέθηκε στο έργο προστασίας του αγωγού του Μεθύδριου στο χωριό Σκοπή και μας ενημέρωσε για την εξέλιξη των εργασιών.

Στο συγκεκριμένο έργο υλοποιείται η μελέτη προστασίας του αγωγού του Μεθύδριου, που ξεκινάει από την Βυτίνα και καταλήγει στο φρεάτιο της Σκοπής, όπου εκεί γίνεται διανομή στην πόλη της Τρίπολης και στην δεξαμενή του Στενού.

Ο αγωγός είναι σιδερένιος και επειδή είχε εγκαταλειφθεί η προστασία του εδώ και 30 χρόνια, γίνεται η λεγόμενη καθολική προστασία με ανόδιο.

Τα έργα υλοποίησης και αποπεράτωσης της μελέτης, από αρμόδιο συνεργείο, σκοπό έχουν την προστασία του αγωγού για τουλάχιστον 25 χρόνια, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και ζημιές όπως αυτές που έγιναν πέρσι στην Βλαχέρνα με αποτέλεσμα να χαθούν 1000 κυβικά νερό λόγω ηλεκτρόλυσης του αγωγού.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις