Δήμος Τρίπολης: Αίτηση δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Όσοι υπέστησαν ζημιές στα κτίρια τους από τη θεομηνία της 25/6/2016 και – σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/3946/Α325/ΦΕΚ 3082/Β/27-9-2016- βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΤΟΜΕΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) αίτηση προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να εκδοθεί πόρισμα για το χαρακτηρισμό του ως δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής.

Η αίτηση θα υποβληθεί με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ
(ΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΑΘΗΝΩΝ 173- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24100

Υπόδειγμα της αίτησης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους πολίτες από τα γραφεία των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης, από τα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, το πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Αταλάντης και Λαγοπάτη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 26/12/2016

Τα διοικητικά όρια της οριοθετημένης περιοχής του Δήμου Τρίπολης είναι:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
•ΤΚ Αθηναίου
•ΤΚ Δόριζας

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ
•ΤΚ Αγιωργητίκων
•ΤΚ Ζευγολατειού
•ΤΚ Νεοχωρίου Μαντινείας
•ΤΚ Στενού

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
•ΤΚ Νεστάνης

Δ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΓΕΑΣ
•Όλες οι Τοπικές Κοινότητες

Ε)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
•Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης
•Όλες οι Τοπικές Κοινότητες

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις