Δήμος Τρίπολης: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

Δεν υπάρχουν σχόλια
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες τιμές μονάδος (χωρίς δεκαδικά) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.304,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις