Δήμος Τρίπολης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενημέρωση Παραγωγών Λαϊκών Αγορών»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ενημέρωση Παραγωγών Λαϊκών Αγορών» την Τρίτη 31 Μαΐου2016 και ώρα 20:30 που έγινε σε αίθουσα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δημοτική Ενότητα Τεγέας

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ήταν άκρως εποικοδομητική καθώς οι παραγωγοί ενημερώθηκαν πλήρως τόσο για θέματα θεώρησης της άδειας παραγωγών λαϊκών αγορών, όσο και σε θέματα που άπτονται στο πεδίο της έκδοσης βεβαιώσεων της Τριμελούς Επιτροπής.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που ήδη παρουσιάζονται ή δύναται να παρουσιαστούν κατά την διαδικασία και προτάθηκαν λύσεις για κάθε περίπτωση.

Τέλος εκφράστηκαν οι ευχές για περαιτέρω συνέχεια παρόμοιων εκδηλώσεων σε διάφορα θέματα που αφορούν τους παραγωγούς μας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις