Δήμος Τρίπολης: Συγκρότηση ομάδας ελέγχου για το πανηγύρι στο Λεβίδι

Δεν υπάρχουν σχόλια

Με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης, Δημήτρη Παυλή συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με θέμα τον έλεγχο  «Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, ∆.Ε Λεβιδίου του ∆ήμου Τρίπολης.»

Η ομάδα αποτελείται από τους:

α) Βόσνο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τρίπολης, με αναπληρωτή του τον Αδαμόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο.
β) Παρασκευόπουλο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Παπαδημητρίου Σωτήριο, Δημοτικό Σύμβουλο
γ) Σωτηρόπουλο Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Σταματόπουλο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τρίπολης

Δυνητικά ορίζονται οι δημοτικοί υπάλληλοι κ.κ. : 1) Δέμου Κων/να και 2. Γκαργκάσουλα Παν/τη με αναπληρωτές τους τους δημοτικούς υπαλλήλους κ.κ.:1. Ανδριανάκο Κων/νο και 2. Καραγιάννη Νικόλαο αντίστοιχα, προκειμένου να επικουρούν το έργο της ως άνω Επιτροπής.

Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι ο έλεγχος της υπάρξεως αδειών, καθώς και η τήρηση των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ. Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις