Δήμος Τρίπολης: «Συλλογή Ειδών Ρουχισμού».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Δήμος Τρίπολης στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής και σε συνεργασία με την Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Αρκαδίας, σε μια εκστρατεία αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση αναγκών της ευπαθούς ομάδας των προσφύγων, προτίθεται να προβεί στην διοργάνωση και υλοποίηση της δράσης «Συλλογή Ειδών Ρουχισμού».
Καλούνται οι σχολικές μονάδες του Δήμου Τρίπολης που επιθυμούν να στηρίξουν την ανωτέρω δράση, να δηλώσουν συμμετοχή από 27-10-2015 έως 30-10-2015 στην Δ/νση mail: ypsd@dipe.atk.sch.gr της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις