Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για τη 12η έκθεση προόδου σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και την 7η έκθεση προόδου για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας

Δεν υπάρχουν σχόλια
Ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 18.000, ενώ έχει πραγματοποιηθεί περισσότερο από το 70 % των επανεγκαταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.
Είναι απολύτως εφικτό να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και την Ιταλία πριν τον Σεπτέμβριο όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει όλα τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά τις μετεγκαταστάσεις.
Και ενώ η πλειοψηφία των Κρατών Μελών καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες με πραγματικά ευρωπαϊκό πνεύμα, κάποια Κράτη Μέλη συνεχίζουν να μην δείχνουν αλληλεγγύη.
Γι αυτό, καλώ την Πολωνία και την Ουγγαρία, οι οποίες  δεν έχουν μετεγκαταστήσει μέχρι στιγμής ούτε ένα άτομο που χρήζει διεθνούς προστασίας, να ξεκινήσουν άμεσα.
Μετά τις επαφές που είχα με τον Αυστριακό Υπουργό Εσωτερικών κ. Sobotka, χαιρετίζω τη θετική στάση της Αυστρίας καθώς και την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ότι θα αρχίσουν οι μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία.
Καλώ, επίσης, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία να σταματήσουν να υιοθετούν αυστηρά και αυθαίρετα κριτήρια για τις μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία.
Καλώ την Ιρλανδία και την Εσθονία να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία συνεργασίας με την Ιταλία σχετικά με τις συνεντεύξεις για την ασφάλεια, παίρνοντας ως παράδειγμα την επιτυχημένη συμφωνία συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα μεταξύ Ολλανδίας, Γαλλίας και Ελλάδας. Δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον πρακτικοί ή επιχειρησιακοί λόγοι για να μην πραγματοποιούνται μετεγκαταστάσεις.
Καλώ επίσης την Ιταλία να επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης και καταχώρισης, ώστε όλοι όσοι είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση να ταυτοποιούνται γρήγορα και να φιλοξενούνται σε ειδικές εγκαταστάσεις μετεγκατάστασης.
Στην Ελλάδα, σήμερα, περίπου 12.400 άνθρωποι είναι έτοιμοι για μετεγκατάσταση. Στην  Ιταλία, περισσότεροι από 2000 είναι έτοιμοι για μετεγκατάσταση, ενώ θα πρέπει να καταγραφούν σύντομα επιπλέον 700 άτομα. Επίσης, πάνω από 1.100 Ερυθραίοι έχουν αφιχθεί το 2017, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρισθούν για μετεγκατάσταση.
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να αυξήσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους για μετεγκατάστασεις ώστε να φθάσουν τον αριθμό των ατόμων που είναι έτοιμα προς μετεγκατάσταση, και στη συνέχεια να εκπληρώσουν με ταχύτητα τις δεσμεύσεις τους.
Καλώ, επίσης, τα Κράτη Μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα, κάτι που πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Συγκεκριμένα για την Ιταλία, μόλις δύο ασυνόδευτοι ανήλικοι μετεγκαταστάθηκαν  για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, στην Ολλανδία.
Θέλω να είμαι σαφής. Τα Κράτη Μέλη που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις μετεγκαταστάσεις πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες άμεσα. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε κάποια ενέργεια μέχρι την επόμενη Έκθεση του Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των εξουσιών που προβλέπονται στις Συνθήκες και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει.
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ασφάλειας, η αξία των πληροφοριών που διαθέτουμε μεγιστοποιείται όταν τα συστήματά μας διασυνδέονται μεταξύ τους.  Τα σύνθετα και κατακερματισμένα συστήματα που έχουμε μας καθιστούν ευάλωτους. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις αρχές επιβολής του νόμου δεν είναι πάντα διαθέσιμες.
Σήμερα παρουσιάζουμε ένα σαφές σχέδιο για το πώς θα διορθώσουμε τις ελλείψεις, θα ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ, θα καλύψουμε τα κενά και θα ενισχύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας σε όλη την ΕΕ.
Έχουμε κάνει πολλά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας και για να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Προτείναμε το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου της ΕΕ (Entry-Exit system), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών (ETIAS), την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και του Eurodac.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση των συστημάτων αυτών, προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι κρίσιμες πληροφορίες, όταν τις χρειάζονται οι αρχές επιβολής νόμου, οι συνοριοφύλακες και οι αρμόδιες αρχές για τη μετανάστευση.
Για αυτό το λόγο, προτείνουμε μια νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα. Γνωρίζετε όλοι για την μεγάλη κυβερνοεπίθεση των τελευταίων ημερών. Κανείς δεν έχει «ανοσία» στους κινδύνους. Είναι απαραίτητο να είμαστε σε εγρήγορση, να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάσουμε πληροφορίες μεταξύ μας.
Οι κυβερνοεπίθεσεις καθώς και οι επαφές Ευρώπης – ΗΠΑ για τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών πτήσεων, αποδεικνύουν πως δεν μπορούμε πλέον να χειριζόμαστε τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια απομονωμένοι και αποκλεισμένοι. Οι κίνδυνοι και οι απειλές εξελίσσονται.
Πάνω από όλα, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι η ελευθερία και η κινητικότητα συμβαδίζουν με την ασφάλεια – χωρίς όμως να θυσιάζεται το ένα για χάρη του άλλου.
Απάντηση σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle σχετικά με τις επόμενες ενέργειες της Επιτροπής για τις χώρες που δεν συνεργάζονται (στα ελληνικά).
Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτά που είπα στην αρχή. Τη στιγμή αυτή βρισκόμαστε μπροστά στη πιθανότητα να ξεκινήσει η διαδικασία για την επιβολή κάποιων κυρώσεων, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Πιστεύω ότι στον μήνα που απομένει όλα τα Kράτη Μέλη θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα συμμετάσχουν στη κοινή μας πολιτική, μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε για τελεσίγραφα, μιλάμε όμως για προθεσμίες.
Δεν υπάρχουν πια χρονικά περιθώρια και δεν είναι σωστό απέναντι στα Κράτη Μέλη, τα οποία από τη πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, πως όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, έχει για όλους την ίδια έννοια. Δεν έχει κανείς παρά να ρίξει μια ματιά στα λεξικά όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ για να διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο και η έννοια του όρου αυτού είναι το ίδιο. Πολλώ δε μάλλον, όταν έχει και τη νομική της προέκταση, αφού, όπως γνωρίζετε, διατυπώνεται με σαφήνεια στα ιδρυτικά κείμενα της Ένωσης. Είναι η ώρα που κρίνεται κανείς για το πως ερμηνεύει στην πράξη όχι μονάχα τις ευθύνες που έχει αναλάβει, αλλά και τους όρους που συνοδεύουν τις δεσμεύσεις του.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις