Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου κατά την παρουσίαση της δεύτερης δέσμης μέτρων για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τον Απρίλιο ανακοινώσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την πλήρη αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Δεσμευθήκαμε ότι θα αναμορφώσουμε το Σύστημα του Δουβλίνου και σήμερα καταθέτουμε την πρόταση μας , μαζί τις προτάσεις μας για τον Eurodac και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου.

Παρουσιάζουμε λοιπόν τα υπόλοιπα κομμάτια που ολοκληρώνουν αυτήν την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση δηλαδή  τριών ακόμα νομοθετικών κείμενων που συνθέτουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η Επιτροπή τα καθήκοντά της, θέσαμε ως προτεραιότητά μας την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε πλέον προς το μέλλον.

Με τις μεταρρυθμίσεις που παρουσιάσαμε σήμερα διαθέτουμε πλέον τα εργαλεία να για να διαχειριστούμε καλύτερα τη μετανάστευση, σε όλες τις πτυχές της, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η Ευρώπη οφείλει να έχει ένα βιώσιμο σύστημα Ασύλου το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται σε καιρούς μεταναστευτικών πιέσεων.

Η Ευρώπη διαθέτει τα υψηλότερα πρότυπα Ασύλου παγκοσμίως και πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να παρέχουμε προστασία σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επειδή όμως τα Κράτη Μέλη μπορούν να αποφασίζουν πως θα εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά, δημιουργούνται πολλές αποκλίσεις. Δεν υφίσταται μόνο άνιση αντιμετώπιση των αιτούντων άσυλο,     αλλά δίνεται το κίνητρο για παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις σε άλλα Κράτη Μέλη.

Σε όσους εκφράζουν ανησυχίες ότι η Ευρώπη ακολουθεί καθοδική πορεία  σε σχέση με τα πρότυπα Ασύλου, η απάντησή είναι ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Θέλουμε να αναμορφώσουμε την πολιτική μας, όχι μόνο για να έχουμε ελάχιστα κοινά πρότυπα, αλλά για να αποκτήσουμε ένα σταθερό και δίκαιο σύστημα Ασύλο.

Για τον λόγο αυτό μετατρέπουμε τις Οδηγίες για τις Διαδικασίες Ασύλου και τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου  Κανονισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε θέσει ένα σταθερό κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για όλες τις διαδικασίες ασύλου στην ΕΕ καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι αιτούντες μπορούν να γίνουν αποδέκτες προστασίας.

Επίσης αναθεωρούμε ουσιαστικά την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής ώστε να ευθυγραμμισθούν και να εναρμονισθούν οι σχετικοί κανόνες παντού στην Ευρώπη.

Οι μεταρρυθμίσεις απλοποιούν, αποσαφηνίζουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες, δημιουργώντας ένα πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων Ασύλου, το οποίο στο εξής θα είναι γενναιόδωρο για τους πλέον ευάλωτους και αυστηρό για όσους προσπαθούν να το εκμεταλλευθούν.

Οι μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν την γρήγορη ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν πραγματικά ανάγκη για διεθνή προστασία, παρέχοντάς την για όσο καιρό είναι απαραίτητο, αλλά και την επιστροφή εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα προστασίας στην Ευρώπη.

Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις μας εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο, όπου και αν φθάνουν, θα μπορούν να επωφελούνται από τα ίδια αξιοπρεπή πρότυπα υποδοχής, δηλαδή κατοικία, γρήγορη επαγγελματική ένταξη, σχολείο για τα παιδιά, υγειονομική περίθαλψη.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις καθιστούν την Ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης περισσότερο βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Θέλουμε να έχουμε σαφής, διαφανείς και ανθεκτικούς κανόνες τόσο για τα Κράτη Μέλη όσο και τους αιτούντες άσυλο.

Πρόκειται για την οικοδόμηση μιας μεταναστευτικής πολιτικής που προστατεύει τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και που δείχνει περισσότερη ανθρωπιά προς τους αιτούντες άσυλο, όπως για παράδειγμα τα 1.2 εκατομμύρια που ζήτησαν άσυλο στην ΕΕ πέρσι.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια να σταματήσει την επικίνδυνη, παράτυπη μετανάστευση, αναζητώντας ασφαλείς και νόμιμες διόδους προς την Ευρώπη για άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη για προστασία.

Έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα στο τομέα των επανεγκαταστάσεων, όπως θα διαπιστώσετε στην 5η έκθεση για την μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση που δημοσιεύουμε σήμερα.

Θέλουμε να προχωρήσουμε ακολουθώντας μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση.

Αυτό που προτείνουμε σήμερα είναι ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Μετεγκατάστασης προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις εθνικές προσπάθειες σε ετήσια βάση, με συλλογικό τρόπο.

Η μετανάστευση και η κινητικότητα θα συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα. Η ερώτηση δεν είναι πως ή αν μπορούμε να τα σταματήσουμε, αλλά πως μπορούν να γίνουν ευκαιρία και πλεονέκτημα για όλους.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε μια ενημέρωση σχετικά με την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με τρίτα κράτη, και συγκεκριμένα με τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Η εξασφάλιση της κινητικότητας και η πλήρης αμοιβαιότητα ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων με τους διεθνείς στρατηγικούς μας εταίρους παραμένει στόχος μας.

Τους τρεις τελευταίους μήνες, έχουμε εντείνει τις επαφές μας με τις ΗΠΑ και των Καναδά ασκώντας πίεση για  πλήρη αμοιβαιότητα ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων.

Τη Δευτέρα, είχα συνομιλίες με Υπουργούς από τον Καναδά, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι συνομιλίες αυτές επιβεβαίωσαν μια σαφή προοπτική προόδου κατά τους επόμενους μήνες.

Ο Καναδάς συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και τα Κράτη Μέλη έχουν δεσμευθεί να αντιμετωπίσουν τυχόν ανησυχίες του Καναδά.

Ο Καναδάς δεσμεύθηκε να επανέλθει στις αρχές του φθινοπώρου με την αξιολόγηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και χρονοδιάγραμμα για την άρση της υποχρέωσης θεωρήσεων.

Με τις ΗΠΑ δεν περιμένουμε εξελίξεις πριν από τις Προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο.

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει και να εντείνει τις επαφές της με τους εταίρους της. Οι προοπτικές τώρα δείχνουν πολύ περισσότερο ευνοϊκές από ότι τον Απρίλιο.

Έχουμε πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά πρόκειται για μια καθαρά πολιτική απόφαση.

Τους ερχόμενους μήνες θα είναι προτεραιότητά μας η επίτευξη προόδου μέσω διαρκούς διαλόγου με αυτούς τους δυο στρατηγικούς μας εταίρους.

Η Σύνοδος ΗΠΑ – Καναδά και η Υπουργική Συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ για θέματα Δικαιοσύνης και Ασφάλειας είναι οι επόμενες σημαντικές μας συναντήσεις.

Καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού, διαθέτουμε πλέον περισσότερα εργαλεία, εμπειρία και πολιτική θέληση, από ότι πέρσι.

Ωστόσο τώρα δεν είναι στιγμή για εφησυχασμό. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Απάντηση σε ερώτηση Ελληνίδας δημοσιογράφου

Video: https://youtu.be/ozZu9AO0xOs

Είμαστε ενήμεροι για τα όσα συνέβησαν στα ανοιχτά της Λέσβου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το κακό, δηλαδή να χάνονται ανθρώπινες ζωές, θα σταματήσει.

Ήδη, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν από ένα χρόνο και που είμαστε τώρα.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Όσο η δήλωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, περισσότερες ζωές θα σώζονται και μικρότερος θα είναι ο αριθμός αυτών που διασχίζουν το Αιγαίο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες για να έρθουν στην Ευρώπη.

Είναι αλήθεια ότι αυτή η συμφωνία τηρείται. Όπως ξέρετε υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες. Η Τουρκία έχει ανταποκριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υποχρεώσεις που της αναλογούν. Από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, 67 έχουν πλήρως εκπληρωθεί από την πλευρά της Τουρκίας και απομένουν 5 ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η συνεννόηση (θεωρώντας ότι δύο ακόμα θα κριθούν μόνο όσον αφορά στην έναρξη εφαρμογή τους).

Το συμπέρασμα είναι ότι τα πράγματα σαφώς έχουν βελτιωθεί και οι σημερινές αποφάσεις που πήραμε δημιουργούν ένα ακόμα καλύτερο πλαίσιο διαχείρισης των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών.

Οι Ελλάδα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες και ήδη αυτή τη στιγμή λειτουργούν με πληρότητα τα hotspots. Το ποσοστό εκείνων που καταγράφονται στα hotspots έχει φτάσει στο 100%. Σας θυμίζω ότι τον προηγούμενο χρόνο, ήταν περίπου 7 με 8%. Αριθμοί και εξελίξεις δείχνουν ότι είμαστε πλέον σε καλό δρόμο.

Προτίθεμαι σύντομα να επισκεφθώ και πάλι κάποια από τα hotspots, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού με την task force της ΕΕ που βρίσκεται επιτόπου και τις Ελληνικές αρχές, τα ζητήματα που υπάρχουν. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Ιταλίας. Παρέχει κάθε δυνατή τεχνική και οικονομική βοήθεια, ώστε αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν να μην τα ξαναζήσουμε στο μέλλον.

Η Επιτροπή εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της προς τον Ελληνικό λαό για τον ανθρώπινο τρόπο και την ευαισθησία με την οποία έχει αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα. Συνεπώς, ο συνδυασμός της θετικής ανταπόκρισης της κοινωνίας και της καλής προετοιμασίας των Ελληνικών αρχών, μαζί με την ουσιαστική υποστήριξη της ΕΕ δείχνουν ότι τα πράγματα είναι πλέον υπό έλεγχο. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουν και στο μέλλον.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις