Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά την συνάντηση του Ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων «Eurocities» για την πολιτική ένταξης των μεταναστών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στο τέλος των εργασιών της συνάντησης του Ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων «Eurocities» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για την πολιτική ένταξης των μεταναστών, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης. Μόλις επέστρεψα από την Τουρκία. Έχετε όλοι παρακολουθήσει τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε την σημασία της ένταξης των νόμιμων μεταναστών, των προσφύγων.

Η επιτυχής ένταξη είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της διαδικασίας. Οι Δήμαρχοι και οι δήμοι τους έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, δεδομένου ότι διαχειρίζονται την πρόκληση αυτή καθώς υποδέχονται τους μετανάστες στις κοινότητες τους καθημερινά.

Από την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη. Αντιμετώπισα και εγώ την πρόκληση της ένταξης των μεταναστών ως δήμαρχος της Αθήνας και στις δυο θητείες μου, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Με την σημερινή προσφυγική κρίση, καθώς και με τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έφτασαν το περασμένο χρόνο, η πρόκληση αυτή έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Πραγματικά, η κρίση αυτή έχει ωθήσει πολλές πόλεις στα όριά τους.

Όταν οι πρόσφυγες φτάνουν στην Ευρώπη, οι τοπικές αρχές είναι συνήθως οι πρώτες που τους παρέχουν: πρώτες βοήθειες, τρόφιμα, ρούχα, καταφύγιο, κ.λπ.

Είναι επίσης υπεύθυνες για τη φιλοξενία των κέντρων υποδοχής και, τώρα, με το πρόσφατο σύστημα μετεγκατάστασης, είναι επίσης αυτές που καλωσορίζουν τους μετεγκατεστημένους πρόσφυγες και είναι υπεύθυνες για την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές κοινωνίες.

Αναγνωρίζουμε το έργο αυτό των πόλεων και τις συγχαίρουμε για την πολύτιμη προσφορά τους στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Αυτή η προσφορά είναι η υπέρτατη έκφραση των οικουμενικών αξιών της Ευρώπης: αλληλεγγύη, ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ χρήσιμη διότι κατέδειξε την χρησιμότητα της συνεργασίας της Επιτροπής με τις πόλεις και πως θα μπορέσει να τις υποστηρίξει καλύτερα. Κατέδειξε επίσης, την χρησιμότητα του του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και Ευρωπαϊκών αρχών. 

Η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών είναι ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει στον εύρεση αποτελεσματικών και αποδοτικών λύσεων στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για περαιτέρω παροχή βοήθειας στα Κράτη Μέλη και στις πόλεις με επιπλέον οικονομικά μέσα, καθοδήγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή διαθέτει περίπου 760 εκατομμύρια ευρώ για την πολιτική ένταξης στα Κράτη Μέλη διαμέσου τους Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

Έχουμε, επίσης, ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν πως οι υπάρχουσες κατανομές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου και του Ταμείου Επενδύσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα μέτρων όσο αφορά την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε υπηρεσίες και υποδομές.

Αλλά δεν μετράνε μόνο τα χρήματα. Η Επιτροπή εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη (EU Action Plan on Integration). Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την σημασία της ένταξης. Να προσφέρουμε απτή υποστήριξη στα Κράτη Μέλη και όχι μόνο για εκείνους που έφτασαν πρόσφατα, αλλά και για εκείνων που μπορεί να είναι στην Ευρώπη για πολλά χρόνια.

Ένα είναι σαφές: Πρέπει να εργαστούμε από κοινού, να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και φυσικά οι πόλεις της Ευρώπης να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας.»

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Δήμαρχος των Αθηναίων κ. Καμίνης καθώς Δήμαρχοι και εκπρόσωποι πρωτευουσών και πόλεων της ΕΕ.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις