Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά το Κολέγιο των Επιτρόπων για την προστασία των παιδιών στη μετανάστευση, την 11η Έκθεση Προόδου για τη Μετεγκατάσταση & την Επανεγκατάσταση & την 6η Έκθεση Προόδου για την Ένωση για την Ασφάλεια

Δεν υπάρχουν σχόλια
Τα παιδιά αποτελούν μια πολύ ευάλωτη και μη αμελητέα ομάδα της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης.
Μια στις τρεις αιτήσεις για άσυλο που υποβάλλεται στην Ευρώπη προέρχεται από παιδί. Τα παιδιά χρειάζονται ειδική προστασία, όπου και αν βρίσκονται, όποια και αν είναι. Το συμφέρον των παιδιών προέχει σε κάθε περίπτωση.
Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη βελτίωση της παροχής προστασίας σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης. Όλα τα παιδιά δικαιούνται κατάλληλης μεταχείρισης και προστασίας, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος.
Φυσικά, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Τόσο τα κράτη μέλη, όσο και η ΕΕ έχουν θέσει σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά.
Πρέπει, όμως, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες συλλογικά. Η προστασία των παιδιών ξεκινά, ήδη, πριν από την άφιξή τους στην ΕΕ.
Κατά τα τελευταία 2 χρόνια, συμπεριλάβαμε το ζήτημα της μετανάστευσης στο διάλογο που έχουμε με τρίτες χώρες, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επενδύουμε ήδη σε προγράμματα για την προστασία των παιδιών εκτός Ευρώπης, για να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και στο μέλλον.
Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τα παιδιά με πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, και στο εσωτερικό της ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή εξαφάνισης. Πρέπει επίσης να τα προστατεύσουμε από εγκληματικές δραστηριότητες ή ριζοσπαστικοποίηση.
Προσβλέπουμε στη υιοθέτηση των δράσεων αυτών από τα κράτη μέλη κατά τους προσεχείς μήνες ώστε να εργαστούμε από κοινού για την εφαρμογή τους. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για την προστασία των παιδιών, όπως και την παροχή τεχνικής υποστήριξης από τους οργανισμούς της ΕΕ προς τα κράτη μέλη.
Μεταξύ των βασικών δράσεων συγκαταλέγεται και η διασφάλιση από τα κράτη μέλη της λειτουργίας των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, ειδικά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Σήμερα εγκρίναμε την 11η Έκθεση Προόδου για τη Μετεγκατάσταση και την Επανεγκατάσταση. Έχουν, ήδη, μετεγκατασταθεί συνολικά πάνω από 16.000 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 2.400 μεταγκαταστήθηκαν τον τελευταίο μήνα. Τα Κράτη Μέλη, αν και δε συμμετέχουν ακόμη όλα, σημείωσαν νέο ρεκόρ.
Υφίστανται τώρα περίπου 14.000 αιτούντες για μετεγκατάσταση που πληρούν τα κριτήρια στην Ελλάδα, και περίπου 3.500 στην Ιταλία που έχουν καταχωρισθεί και είναι έτοιμοι να μετεγκατασταθούν.
Εφόσον τα Κράτη Μέλη επιταχύνουν τις προσπάθειές τους είναι εφικτό να πετύχουμε τον στόχο μας για τη μετεγκατάσταση αυτών που πληρούν τα κριτήρια από την Ελλάδα και την Ιταλία μέχρι τον Σεπτέμβριο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η σημερινή έκθεση προόδου συμπεριλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεχίσουμε την πρόοδο αυτή, ιδίως όσον αφορά στους ανηλίκους. Σε ό,τι αφορά την Αυστρία, είναι θετική η επανεκκίνηση του προγράμματος μετεγκατάστασης, και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ξεκινά με την μετεγκατάσταση 50 ευάλωτων μεταναστών, μεταξύ άλλων, και παιδιών από την Ιταλία.
Επίσης, έχουμε επιτύχει την επανεγκατάσταση πάνω από τα δύο τρίτα των 22.500 ατόμων για τα οποία δεσμευθήκαμε, τον Ιούλιο του 2015, να παράσχουμε νόμιμη και ασφαλή οδό στην Ευρώπη.
Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για συνεργασία και κοινή ευθύνη με τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος. Πρέπει να συνεχίσουμε τη προσπάθειά μας για μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση.
Τέλος, σήμερα παρουσιάζουμε και την έκτη Μηνιαία Έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας, δυστυχώς, στον απόηχο άλλης μίας τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Στοκχόλμη. Το περιστατικό αυτό μας θυμίζει πόσο επείγον είναι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας.
Στη παρούσα έκθεση δίνουμε βαρύτητα στις δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που συχνά συνδέεται με τη τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.
Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης μεταναστών συνδέεται φυσικά και με την προστασία των παιδιών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις