Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σήμερα, είχαμε πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τους Υπουργούς Εσωτερικών Υποθέσεων, τους Υπουργούς Άμυνας και τους Υπουργούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας σχετικά με τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Η διασφάλιση της σταθερότητας στη γειτονιά μας θα συμβάλλει στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και στην αντιμετώπιση γενεσιουργών αιτιών της τρομοκρατίας.

Οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές μας στον τομέα της ασφάλειας είναι στενά διασυνδεδεμένες. Στην πραγματικότητα είναι αλληλένδετες, αν και αντιμετωπίζονται συχνά ως κάτι ξεχωριστό.

Συγκεκριμένα, δύο είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία: η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεών μας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, και η βελτίωση της συνεργασίας μας με τους διεθνείς εταίρους. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ειδικότερα των ξένων τρομοκρατών μαχητών, βρίσκεται στο επίκεντρο και των δυο αυτών πτυχών. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στη Συρία και το Ιράκ παίζουν καθοριστικό ρόλο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός της ΕΕ, τη σύλληψη των υπόπτων και την παρακολούθηση των κινήσεων των ξένων μαχητών.

Για αυτό τον λόγο πρέπει να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των στρατιωτικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και τη συνεργασία μας με σημαντικούς διεθνείς εταίρους όπως το ΝΑΤΟ και η Interpol, αλλά και τους οργανισμούς της ΕΕ όπως η Europol και η Ευρωπαϊκή Συνοριoφυλακή και Ακτοφυλακή. Όπως επίσης πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία μας με σημαντικές χώρες-εταίρους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ βρέθηκε χθες στις Βρυξέλλες για συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών και τις νέες απειλές στον τομέα αυτόν. 

Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε άμεσα τη συνεργασία μας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, για να αξιολογήσουμε από κοινού τις πιθανές απειλές και για να συζητήσουμε επιπλέον μέτρα. Όλα αυτά έχουν ως σκοπό την ασφάλεια των επιβατών και τον περιορισμό, κατά το δυνατό, των επιπτώσεων στις αερομεταφορές.  

Οι σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια μεταβάλλονται και εξελίσσονται διαρκώς.
Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση μας υπενθυμίζει το μέγεθος της πρόκλησης και τις διαφορετικές πτυχές των απειλών για την ασφάλεια, αλλά και την ανάγκη να προσαρμόσουμε τις απαντήσεις μας στα νέα δεδομένα. 

Τα σημερινά συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικά καθώς καθορίζουν τις μελλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, συζητήσαμε για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, αλλά και την έννοια της αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου. Δυστυχώς, ένα χρόνο μετά την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής για τη βελτίωση του Δουβλίνου, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία στο Συμβούλιο.

Ο χρόνος περνάει και πρέπει να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην κοινή ευθύνη όλων των Κρατών Μελών, και το οποίο δεν θα επιβαρύνει μόνο ορισμένα Κράτη Μέλη. Γιατί κάτι τέτοιο δεν ούτε δίκαιο ούτε βιώσιμο.

Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέπουμε καταστάσεις κρίσεων, και ταυτόχρονα να διαθέτουμε αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.

Η Προεδρία παρουσίασε όλα τα στοιχεία για την επίτευξη συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών τόσο σε κανονικές περιόδους όσο και σε περιόδους κρίσεων. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να υπάρξει πρόοδος από την πλευρά των Κρατών Μελών.

Αν θέλουμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τη μετανάστευση πρέπει να δράσουμε εκεί απ’ όπου ξεκινάει, και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του φαινομένου αυτού.

Γι’ αυτό και πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των πολιτικών μας για τη μετανάστευση και την αναπτυξιακή συνεργασία στην ΕΕ, αλλά και σε ό,τι αφορά τη προσέγγισή μας προς τις σημαντικές χώρες προέλευσης και διέλευσης.  

Το κεντρικό μήνυμα των σημερινών συζητήσεων είναι ότι τα θέματα αυτά είναι οριζόντια, αλληλένδετα και διασυνδεδεμένα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία  της Μάλτας για την πρωτοβουλία της να διοργανώσει τις σημερινές συζητήσεις και να συμβάλλει στις συνέργιες μεταξύ των πολιτικών της μετανάστευσης και της ασφάλειας, της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.  Πρέπει να συνεργαστούμε για όλα αυτά τα ζητήματα, με εμπιστοσύνη και ενότητα.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις