Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι αποτελεσματική και να εφαρμόζεται στην πράξη. Οι πολιτικές μας πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και να μην αφορούν μόνο σε περιόδους κρίσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ μας.

Η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό των Κρατών Μελών και στηρίζει τις προσπάθειές στην εξεύρεση λύσεων. Σήμερα συζητήσαμε τα σημαντικά ζητήματα της ασφάλειας. Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ μας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη ενίσχυση της ασφάλειας.

Δεν βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν ένα χρόνο πριν, όταν ζήσαμε τις τραγικές επιθέσεις στο Παρίσι. Έχουμε καταθέσει πολλές και σημαντικές προτάσεις που είτε βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, είτε εφαρμόζονται ήδη.

Αυτήν την εβδομάδα προσθέσαμε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι στο «παζλ» της ανταλλαγής  πληροφοριών και του ελέγχου των συνόρων: το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS). Χαιρετίζω τη σημερινή ευρύτατη υποστήριξή του ETIAS από τους υπουργούς.

Το  ETIAS θα συγκεντρώνει πληροφορίες για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς υποχρέωση θεώρησης, προκειμένου να διεξάγει ελέγχους ασφαλείας και να περιορίζει την παράτυπη μετανάστευση από τρίτες χώρες. Μέχρις στιγμής δεν διαθέτουμε αυτές τις πληροφορίες, γεγονός που δημιουργεί κενό ασφαλείας.

Η διαδικασία του ETIAS θα είναι γρήγορη, φθηνή και εύκολη για όσους ταξιδεύουν στη ζώνη Σένγκεν. Θα έχουμε καλύτερη γνώση σχετικά με το ποιοι έρχονται στην Ευρώπη. Και το πιο σημαντικό: θα γνωρίζουμε ποιοι δεν θα πρέπει να εισέρχονται.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι το Διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες του Διαδικτύου για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας.

Πριν από ένα χρόνο, εγκαινίασα  το Διαδικτυακό Φόρουμ που ως σκοπό έχει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του επιβλαβούς τρομοκρατικού υλικού από το Διαδίκτυο, αλλά και την υποστήριξη  της κοινωνίας των πολιτών για την διάδοση εναλλακτικών, θετικών μηνυμάτων στο Διαδίκτυο.

Η επόμενη συνάντηση στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, παράλληλα  με το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, για να  προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο.

Το σημερινό Συμβούλιο κατέδειξε ότι υπάρχει βούληση και δέσμευση για να συνεχίσουμε προς τα εμπρός και να ενισχύσουμε την ασφάλεια της Ευρώπης σε όλες τις πτυχές της.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις