Δηλώσεις Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μπρατισλάβα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος εκπροσώπησε σήμερα στη Μπρατισλάβα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κύρια θέματα της συνεδρίασης ήταν η διαχείριση των συνόρων και το μεταναστευτικό.

Ο κ. Αβραμόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και Υπουργό Εσωτερικών της Σλοβακίας κ. Robert Kalinak και την νέα Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τη διοργάνωση του πρώτου άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Συζητήσαμε για τις υφιστάμενες και επικείμενες νομοθετικές προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Τον Μάιο υποβάλαμε μια πρώτη, φιλόδοξη δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, εστιάζοντας στο Δουβλίνο, τον Eurodac και τη νέα Υπηρεσία Ασύλου.

Την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια δεύτερη δέσμη προτάσεων που ολοκληρώνει την πλήρη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα κοινό σύστημα το οποίο θα είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και προστατευτικό. Ένα σύστημα που θα βασίζεται σε περισσότερη αλληλεγγύη και αμοιβαία ευθύνη. Ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την πλήρη σύγκλιση μεταξύ των εθνικών συστημάτων ασύλου, ενώ παράλληλα θα περιορίζει τα κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις και παράτυπες αφίξεις.

Αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να οδηγήσει τελικά στην ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Θα προστατεύσουμε καλύτερα όσους έχουν ανάγκη και θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε όσους κάνουν κατάχρηση του συστήματος.

Προφανώς η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκή ευθύνη. Είναι παγκόσμια ευθύνη, και η επανεγκατάσταση συνιστά στοιχείο κλειδί της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση πρέπει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Γι’ αυτό, θα προτείνουμε την επόμενη εβδομάδα ένα διαρθρωμένο κοινό σύστημα  για έναν πιο συστηματικό συντονισμό των ευρωπαϊκών προσπαθειών.

Θέλουμε η ΕΕ να είναι σε θέση να συμβάλλει με ενιαία, φιλόδοξη φωνή τον Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη κατά τη Συνάντηση Κορυφής του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των μαζικών μετακινήσεων των προσφύγων και των μεταναστών.

Στο γενικότερο πλαίσιο, θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης. Γιαυτό προτείνουμε το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης (Partnership Framework) με χώρες εκτός της ΕΕ. Εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές μετανάστευσης είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Και μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών βρίσκονται τα εξωτερικά μας σύνορα.

Συζητήσαμε επίσης για τις διαρκείς προσπάθειές μας σχετικά με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

Χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία κοινής Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η ολοκλήρωση μιας τόσο φιλόδοξης και χωρίς προηγούμενο πρότασης μέσα σε διάστημα έξι μηνών έχει ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα: αναγνωρίζεται επισήμως ότι τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους μέλους αποτελούν εξωτερικά σύνορα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει την προστασία των συνόρων της ως κοινή αποστολή αλληλεγγύης και ευθύνης. Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της πρότασης, κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα.

Εντατικοποιούμε περαιτέρω τις προπαρασκευαστικές εργασίες μας σε πέντε τομείς προτεραιότητας: αξιολογήσεις τρωτότητας (vulnerability), συγκέντρωση πόρων, επιστροφές, μηχανισμός καταγγελίας και ενισχυμένη συνεργασία με τις τρίτες χώρες.

Όταν ξεκινήσει η λειτουργία της, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα συμβάλλει στην ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν να ζουν και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ.

Θα συμβάλλει επομένως στην κανονική και πλήρη επαναλειτουργία του χώρου Σένγκεν και στην άρση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, μέχρι το τέλος της Σλοβακικής Προεδρίας.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την μεγάλη σημασία που προσδίδει η Σλοβακική Προεδρία στον τομέα των έξυπνων συνόρων και στη δέσμευσή της να γίνει πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης μας για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου.

Μετά τη σημερινή θετική ενημέρωση που είχα από τους Υπουργούς, προσβλέπω στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών έξυπνων συνόρων μέσα στους επόμενους μήνες. Από την πλευρά μου τους ενημέρωσα σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης σχετικά με ταξίδια στην ΕΕ (ETIAS), το οποίο θα έχει ανάλογες λειτουργίες με το γνωστό σύστημα των ΗΠΑ «ESTA».

Ήταν ένα εποικοδομητικό πρώτο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε αρκετά να κάνουμε όλοι μαζί τους επόμενους έξη μήνες.

Το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να συνεχίσουμε την στενή μας συνεργασία είναι αυτό που ανέφερα και εχθές τα 4R: Relocation (Μετεγκατάσταση), Resettlement (Επανεγκατάσταση), Return (Επιστροφή) και Readmission (Επανεισδοχή). Υπάρχει όμως και ένα πέμπτο R, πιο σημαντικό, η Responsibility (Yπευθυνότητα). Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή μας συνάντηση στέλνει στην Ευρώπη αυτό το μήνυμα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεσμευόμαστε για να έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση, να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες, και φυσικά, να έχουμε στην πράξη μια σωστή λειτουργία και προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις