Δημήτρης Αβραμόπουλος: Διαχείριση προσφυγικής κρίσης: Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής στην Τουρκία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει 308 παράτυπους μετανάστες στην Τουρκία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι εκείνοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία στην Ευρώπη θα επιστρέφουν γρήγορα στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης τους.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Σύμφωνα με το σχέδιο κοινής δράσης ΕΕ-Τουρκίας που συμφωνήθηκε ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενισχύσει την υποστήριξή της μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας. Η μεταφορά των επαναπατριζόμενων από την Ελλάδα στην Τουρκία δείχνει ότι οι προσπάθειές μας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης με επιτυχία θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μια ομαλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι που έχουν ανάγκη προστασίας θα την έχουν, αλλά να γίνει σαφές ότι όσοι δεν έχουν το δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ θα επιστρέφουν γρήγορα.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις