Δημήτρης Αβραμόπουλος: Κοινή Δήλωση ΕΕ-Η.Π.Α. μετά την Υπουργική Σύνοδος Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης Ε.Ε-Η.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, η Υπουργική Σύνοδος Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης Ε.Ε-Η.Π.Α. Στη Σύνοδο επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των Η.Π.Α και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η δέσμευσή τους για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ συμμετείχε εκ μέρους της Σλοβακικής Προεδρίας της ΕΕ ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών κ. Robert Kaliňák. Τη Σύνοδο φιλοξένησαν ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κ. Jeh Johnson και η Γενική Εισαγγελέας κα Loretta Lynch. 

Οι Η.Π.Α και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισαν την καθοριστική σημασία της ισχυρής σχέσης και συνεργασίας τους στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και την ανάγκη να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών των Η.Π.Α και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιβεβαιώθηκε και από τις δυο πλευρές ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης της συμφωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  «Umbrella«. ΕΕ και ΗΠΑ χαιρετίζουν αυτό το σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Οι δυο πλευρές συζήτησαν, επίσης, για τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν, επίσης, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων και ο ρόλος της στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε επίσης τη σημασία της πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για πιο στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος. 

Εξάλλου, συζητήθηκε η εφαρμογή της Συνθήκης Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (Mutual Legal Assistance Treaty) ΕΕ-ΗΠΑ, όπως και το ζήτημα της πρόσβασης των αρμοδίων αρχών στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά («eevidence«).

Οι Η.Π.Α και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και υπογράμμισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, ενώ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό τους διάλογο και να συναντηθούν ξανά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις