Δημήτρης Αβραμόπουλος: Κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στις 2 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται συνήθως δύο φορές το χρόνο, με αντικείμενο την αξιολόγηση και προώθηση της Δια-Ατλαντικής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Ο Ολλανδός Υπουργός  Ασφάλειας και Δικαιοσύνης κ. Ard van der Steur καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ΗΠΑ – τη Γενική Εισαγγελέα κα Loretta E. Lynch και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Alejandro Mayorkas. Καλωσόρισε επίσης τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων, κα Věra Jourová, που εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την συνάντηση, ο κ. Αβραμόπουλος, δήλωσε: Με τους Αμερικανούς εταίρους μας, επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στη Διατλαντική Συνεργασία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις εισόδου (visa) και τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων εις βάρος ανηλίκων. Οι δεσμοί μας δεν υπήρξαν ποτέ πιο δυνατοί για να εργασθούμε μαζί προς την κατεύθυνση αμοιβαίων και επωφελών αποτελεσμάτων σε αυτόν τον τομέα.

Ακολουθεί το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, της 2ας Ιουνίου 2016.

Σε αυτή την Υπουργική σύνοδο, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για στενότερη συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο των υφισταμένων κοινών προκλήσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας «Umbrella»[1] συνιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Η.Π.Α.. Η συμφωνία καθορίζει υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών. Ενισχύει επίσης την ασφάλεια δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στην καταπολέμηση του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατίας. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής ώστε να διασφαλισθεί ότι ωφελεί τόσο τους πολίτες όσο και την συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Επόμενο βήμα η έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Συνάντησης, η συζήτηση μεταξύ των αντιπροσωπειών επικεντρώθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης, στις πολιτικές θεωρήσεων εισόδου, όπως και στην ανταλλαγή πληροφοριών για λόγους ασφάλειας, στις πολιτικές αντιμετώπισης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στο ξέπλυμα χρήματος, στην προστασία των δεδομένων και στη συνεργασία για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προστασία των προσφύγων, τις παγκόσμιες προσπάθειες για την επανεγκατάσταση, την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συζήτησαν αρχικά τρόπους αντιμετώπισης της παγκόσμιας μετανάστευσης μέσω της ανάπτυξης ασφαλών, τακτικών και ομαλών διαδικασιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα διεθνή προστασία για όσους την έχουν ανάγκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ενίσχυσης και αμοιβαίου συντονισμού των δράσεων στον τομέα αυτό, όπως και στην εδραίωση υψηλών προτύπων ασφαλείας. Συμφώνησαν ότι οι τρέχουσες μεταναστευτικές και προσφυγικές προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις μέσω αυξημένης διεθνούς συνεργασίας και περιφερειακής δράσης. Εν προκειμένω, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού στην πορεία τόσο προς την επικείμενη συνάντηση κορυφής της Γενικής Συνέλευσης (UNGA High Level Meeting) των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, όσο και προς την Σύνοδο Κορυφής σε επίπεδο Αρχηγών για το προσφυγικό  που θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, και θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Νέα Υόρκη.

Επιπλέον, ΕΕ και ΗΠΑ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου και των αντίστοιχων νομικών πλαισίων. Συμφώνησαν να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό τους διάλογο σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη αμοιβαίως επωφελών λύσεων.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συζήτησαν επίσης σχετικά με τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των αντιτρομοκρατικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συνόρων, τον έλεγχο των ταξιδιωτών και την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως και της συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση τρομοκρατών και των ταξιδιών ξένων μαχητών. Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν το διάλογό τους για τα Χημικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά και Πυρηνικά υλικά και την πιθανή χρήση τους από τρομοκρατικά δίκτυα. Συζήτησαν επιπλέον νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, και για τον εξορθολογισμό των προσπαθειών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος.

Συζήτησαν, επίσης, σχετικά με την πενταετή αξιολόγηση της Συνθήκης Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (Mutual Legal Assistance Treaty) ΕΕ-ΗΠΑ του 2010, ενός βασικού μηχανισμού διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η Συνθήκη λειτουργεί αποτελεσματικά και προσδιόρισαν τους τομείς περαιτέρω βελτίωσης κατά την πρακτική εφαρμογή της. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις συστάσεις αυτές. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κατάρτισης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο κοινές ομάδες έρευνας εργάζονται από κοινού, με τη χρήση της τεχνολογίας για την αποφυγή καθυστερήσεων, καθιστώντας ευκολότερη την παρακολούθηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της αναγνώρισης τραπεζικών λογαριασμών. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα αποδεικτικά με ηλεκτρονική μορφή αποτελεί ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος, και οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για τη βελτίωση των πρακτικών μέσω των οποίων αποκτούν τέτοια στοιχεία.

Σε συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβαν στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – ΗΠΑ το Μάρτιο του 2014, η ΕΕ και οι ΗΠΑ επανέλαβαν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν από κοινού το θέμα των διακρατικών σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά, αναγνωρίζοντας τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων ΕΕ – ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτεμβρίο του 2015. Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν τη σημασία της βελτίωσης της επιχειρησιακής συνεργασίας για την προστασία των παιδιών από τους δράστες διακρατικών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Κλείνοντας τις συζητήσεις, η Europol και οι ΗΠΑ παρουσίασαν από κοινού τα αποτελέσματα επιτυχημένης επιχείρησης ΕΕ-ΗΠΑ, μεταξύ αρχών ασφαλείας από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για την εξάρθρωση ενός σημαντικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών και κατάσχεσης εσόδων από την εγκληματική δράση τους.

ΕΕ και ΗΠΑ δεσμευτήκαν να συνεχίσουν τον τακτικό τους διάλογο και να οργανωθεί η επόμενη Υπουργική συνάντηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

[1] Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν αποστέλλονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, τον εντοπισμό ή δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατίας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις