Δημήτρης Αβραμόπουλος: Προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κα Keller για το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της Δεύτερης Απόφασης του Συμβουλίου για τις μετεγκαταστάσεις.

Ακόμα και όταν διαφωνούμε, είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να συζητώ μαζί σας.

Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι συμφωνούμε στον πολιτικό στόχο και στη σημασία της επιτυχίας του προγράμματος μετεγκαταστάσεων.

Οι μετεγκαταστάσεις είναι η πιο απτή απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τόσο προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη προστασίας όσο και τα κράτη που δέχονται υπερβολική πίεση.

Η καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που διαθέτουμε για την καλύτερη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και των προκλήσεων που θέτει η μετανάστευση γενικότερα.

Αυτή είναι η ουσία της συνολικής μας πολιτικής για τη μετανάστευση, όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος Juncker, σήμερα το πρωί.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: ενώ η Ελλάδα και η Ιταλία καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες, δεν μπορούν να επωμισθούν ολόκληρη την ευθύνη μόνες τους για την φιλοξενία και την παροχή προστασίας προς όλους τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Έτσι, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετάσχουν και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, διακινδυνεύοντας τις ζωές τους για να νιώσουν ασφαλείς.

Ήρθε η ώρα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν ευπρόσδεκτοι σε χώρες όπου αυτή προστασία θα τους προσφερθεί με τον κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις μας.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι, μακροπρόθεσμα, να σταματήσουμε τα επικίνδυνα ταξίδια αυτών των ανθρώπων, φέρνοντάς τους στην Ευρώπη, με ασφάλεια και νόμιμο τρόπο.

Αυτός είναι ο σκοπός της μετεγκατάστασης – και το έργο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει.

Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη συγκεκριμένη πρόταση.

Ο σκοπός της πρότασης της Επιτροπής ήταν να παράσχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις  54.000 αδιάθετες θέσεις μετεγκαταστάσεων για επανεγκαταστάσεις καθώς και άλλες μορφές νόμιμης αποδοχής των Συρίων από την Τουρκία προς την ΕΕ. Αυτή είναι η ουσία της πρότασής μας.

Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τροπολογίες που αλλάζουν το βασικό σκοπό ή τροποποιούν ουσιαστικά τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας μετεγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στην Απόφαση 2015/1601 του Συμβουλίου.

Μερικές από τις τροπολογίες που προτείνετε στην αρχική απόφαση του Συμβουλίου θα μπορούσαν, κατ ‘αρχήν, να γίνουν αποδεκτές.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι τώρα είναι η ώρα για να επικεντρώσουμε τις  προσπάθειές μας  για την εξασφάλιση της ομαλής εφαρμογής των δεσμεύσεων των μετεγκαταστάσεων.

Μέχρι στιγμής 4741 μετανάστες έχουν μεταφερθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι αρκετό, αλλά οι αριθμοί αυξάνονται σταθερά. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσουμε.

Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ συνεργάζονται στενά με όλα τα κράτη μέλη: για τον καθορισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη μετεγκατάστασης να εκτιμήσουν κατάλληλα κάθε αίτηση, αλλά και την αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της ταχύτητας των μετεγκαταστάσεων.

Χθες πραγματοποιήθηκε φόρουμ για τις μετεγκαταστάσεις στην Ελλάδα και αύριο  πραγματοποιείται συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στην Ιταλία για να βρεθεί μια κοινή λύση για την αύξηση των μετεγκαταστάσεων και εκεί.

Θέλουμε να ικανοποιήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τους στόχους κάποιων τροπολογιών σας (για παράδειγμα: συντομότερες διαδικασίες, πιο τακτικές δεσμεύσεις, τακτικές ενημερώσεις από τον EASO σχετικά με τις επιλέξιμες εθνικότητες κλπ).

Καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο έτος εφαρμογής των προγραμμάτων μετεγκαταστάσεων, περισσότερες ενέργειες απαιτούνται επειγόντως για να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους.

Σε αυτό το σημείο, θέλω να επαναλάβω την ανάγκη τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στο κάλεσμα εμπειρογνωμόνων για τον EASO.

Στις αρχές του Αυγούστου, έστειλα επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη για να τα παροτρύνω να αυξήσουν τον αριθμό των μεταναστών προς μετεγκατάσταση.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι  σε όλες τις διμερείς  μου επαφές και στα Συμβούλια Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπενθυμίζω  στα κράτη μέλη ότι είναι η στιγμή να επιδείξουν αλληλεγγύη.

Το ίδιο ισχύει και για την επανεγκατάσταση, όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει διαθέτουν όλα τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους.

Μέχρι στιγμής 1.583 Σύριοι έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία στο πλαίσιο του μηχανισμού 1: 1, από τις 4 Απριλίου.

Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό επειγόντως. Η πρότασή μας σήμερα εισφέρει ευελιξία προκείμενου να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη που επενδύουν στις μετεγκαταστάσεις ή στις επανεγκαταστάσεις θα λάβουν την απαραίτητη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ.

Οι μετεγκαταστάσεις και οι επανεγκαταστάσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της ΕΕ κατά τους επόμενους μήνες, και είναι αλληλένδετες.

Αυτές είναι οι πραγματικές ανθρωπιστικές ανάγκες για τις οποίες όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να σταματήσουν απλώς να μιλάνε και θα πρέπει να αρχίσουν να ενεργούν και να φέρνουν αποτελέσματα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους.

 

Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας σχετικά με την ανάγκη τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε περισσότερες μετεγκαταστάσεις αιτούντων άσυλο και παράλληλα περισσότερες  επανεγκαταστάσεις.

Έχουμε επενδύσει πολλά στην επιτυχή λειτουργία στην πράξη των μετεγκαταστάσεων και των επανεγκαταστάσεων, και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια θετικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι προσπάθειές μας πρέπει τώρα να επιταχυνθούν σημαντικά.

Όπως σας είπα έχω στείλει επιστολές στους υπουργούς και πρόκειται να επικοινωνήσω απευθείας μαζί τους  για να τους ενθαρρύνω να στείλουμε ένα μήνυμα δέσμευσης.

Θα ήθελα να δω πραγματική πρόοδο εν όψει του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και ιδίως ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου.

Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και μοιράζεστε την απογοήτευσή σας για την έλλειψη αποτελεσμάτων. Αλλά εδώ, στην αίθουσα αυτή, οι περισσότεροι συμφωνούμε.

Είναι σημαντικό να προσεγγίσετε τις κυβερνήσεις σας και να τις παροτρύνετε να δεσμευθούν.

Και είναι εξίσου σημαντικό να μιλήσετε απευθείας προς τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τις αξίες μας, το ιστορικό μας παρελθόν, και την ανάγκη να δείξουμε αλληλεγγύη σε όσους  βρίσκονται σε ανάγκη σήμερα.

Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, μην περιορίζετε τους εαυτούς σας σε αυτήν εδώ την αίθουσα.

Γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι η πολιτική της μετανάστευσης της ΕΕ δεν ήταν ποτέ εύκολο να εφαρμοσθεί και ότι το ήμισυ της νίκης θα είναι η σωστή επικοινωνία.

 

Απάντηση Επιτρόπου σε ερώτηση Ευρωβουλευτή (στα Ελληνικά):
Κύριε Κύρκο,
Σας ευχαριστώ γι αυτήν την ερώτηση.
Πρώτ’απ’όλα, τα νούμερα:
Οι πρόσφυγες που έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και τη Ιταλία είναι έως σήμερα 4741.
Οι πρόσφυγες που έχουν συνολικά επαναγκατασταθεί απευθείας στην Ευρώπη ανέρχονται στους 10.060
Είμαι ικανοποιημένος;
Απο τα νούμερα, προφανώς όχι ακόμα.
Υπάρχει όμως μια πρόοδος και παρατηρείται επιτάχυνση των διαδικασιών.
Όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση κ Χρυσόγονε, η Ελλάδα έχει λάβει και εξακολουθεί να λαμβάνει βοήθεια, τόσο στη μορφή επείγουσας χρηματοδότησης, όσο και μέσω των εθνικών προγραμμάτων που πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθούν.
Όπως είπα νωρίτερα,  η επιτάχυνση και η αύξηση των μετεγκαταστάσεων είναι το βασικό θέμα συζήτησης με τους ομολόγους μου, σε κάθε διμερή επαφή και σε κάθε συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, έστειλα μάλιστα σχετική επιστολή στις αρχές Αυγούστου.
Είναι η προτεραιότητα της Επιτροπής και δική μου.
Όπως και ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε σήμερα το πρωί η έννοια της αλληλεγγύης είναι νομικά δεσμευτική από τις Συνθήκες.
Λοιπόν ναι, η μετεγκατάσταση πρέπει να πετύχει.
Όχι μόνο για να ανακουφίσει την Ελλάδα και την Ιταλία από το δυσανάλογο βάρος.
Αλλά γιατί και κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση στο μέλλον.
Και κυρίως, γιατί σε αυτές τις κρίσιμες για το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης στιγμές, πρέπει να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων.
Κι αυτό σημαίνει να επιδείξουν αλληλεγγύη και υπευθυνότητα στην πράξη και να σεβαστούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επαναλαμβάνω κλείνοντας, ότι η μετεγκατάσταση παραμένει προτεραιότητα της Επιτροπής, και δική μου προσωπικά.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις