Δημήτρης Αβραμόπουλος: Σε καλό δρόμο η διαδικασία επανεγκατάστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια στόματος του Αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη και συνυπογράφεται από άλλους 6 Ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες και συγκεκριμένα τους Josef Weidenholzer (S&D) Αυστρία, Ska Keller (Verts/ALE) Γερμανία, Guillaume Balas (S&D) Γαλλία, Eva Joly (Verts/ALE) Γαλλία, Sergio Gaetano Cofferati (S&D) Ιταλία και τέλος Emmanuel Maurel (S&D) από τη Γαλλία.

Η ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την άρνηση ορισμένων κρατών-μελών να συμμορφωθούν με τις κοινές ευρωπαικές αποφάσεις για το προσφυγικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που συνυπογράφουν 7 Ευρωβουλευτές από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες, σημειώνει πως τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να επαναγκαταστήσουν 22.504 εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέχρι και τις 8 Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αποφεύγει να αναφερθεί στη συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων, συμφωνία που υλοποιείται μέχρι και σήμερα με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Αντίθετα, ο κ. Αβραμόπουλος περιορίζει την αναφορά του στα περίπου 10.000 άτομα, τα οποία μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη είχαν επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουλίου του 2015. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν εκτιμάει ότι η διαδικασία υλοποίησης κινείται σε καλό δρόμο, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει «να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή τωνπρογραμμάτων αυτών, με τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κομισιόν αποφεύγει να περιγράψει βασικά μέτρα τα οποία σχεδιάζει να λάβει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η μεγάλη συμφωνία του Σεπτέμβρη του 2015, τις υπόλοιπες 8 βδομάδες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της ισχύος της.

Με αφορμή τα στοιχεία της Κομισιόν, καθώς και τους αργούς ρυθμούς υλοποίησης της συμφωνίας λόγω της προκλητικής άρνησης ορισμένων κρατών-μελών να συμβάλουν στην εφαρμογή των κοινών αποφάσεων, οι 7 Ευρωβουλευτές -μεταξύ των οποίων και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης- είχαν ρωτήσει την Επιτροπή να πληροφορηθούν για τα «βασικά μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης», σε μία περίοδο που οι ροές των προσφύγων από την Ελλάδα προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι ακόμα αρκετά περιορισμένες.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις