Δημήτρης Παπαδημούλης: Ερώτηση στην Κομισιόν για το «πακέτο Γιούνκερ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο αντιπρόεδρος το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης του EFSI και των ευρωπαϊκών επενδυτικών πόρων που προβλέπονται στο πλαίσιό του.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως το EFSI «μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, ειδικότερα σε χώρες που βρίσκονται σε πολυετή ύφεση, όπως η Ελλάδα».

Ο κ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σύμφωνα με τα οποία μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης αφορά μικρές επιχειρήσεις, ζητά πληροφορίες σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του «πακέτου Γιούνκερ» στα κράτη μέλη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα ζητά ειδικά μέτρα ενίσχυσης της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να οριστικοποιηθούν τα ελληνικά έργα που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο του EFSI.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς την Κομισιόν:

Ερώτηση προς Κομισιόν: Πρόοδος υλοποίησης του EFSI στην Ελλάδα

Το EFSI μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, ειδικότερα σε χώρες που βρίσκονται σε πολυετή ύφεση, όπως η Ελλάδα. Τα 315 δις ευρώ τα οποία προβλέπονται να επενδυθούν σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Οικονομία τα επόμενα 3 έτη, έχει σημασία να διοχετευθούν κατά προτεραιότητα σε χώρες και περιοχές που έχουν υποστεί σημαντική αποεπένδυση και σε τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την στήριξη της απασχόλησης.

Επιπλέον, όπως φαίνονται και από τα σχετικά στοιχεία που παρέχει η ΕΤΕπ, μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης αφορά μικρές επιχειρήσεις σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς που διεκδικούν την μερίδα του λέοντος από τους Ευρωπαϊκούς πόρους.

Με βάση τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του EFSI «πακέτου Γιούνκερ» ανά χώρα μέλος και ειδικότερα για την Ελλάδα;
  2. Ποια μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξετάζει η Επιτροπή;
  3. Με ποιον τρόπο και πότε αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του EFSI στην Ελλάδα;
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις