Διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Γορτυνίας την Πέμπτη 4 Μαΐου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο Τ.Δ. Λαγκαδίων καθώς και στους οικισμούς Καλονέρι, Καρκαλού, Κρύα Βρύση & Άρβιτσα από τις 08:30 έως τις 15:00.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359-242373
1050 (βλάβες)

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις