Διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων: έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση. Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τα προγράμματα της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάστηση, καθώς και την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Παράλληλα, παρουσιάζει τα μέτρα που πρέπει ακόμη να λάβει η Ελλάδα ενόψει της μελλοντικής επανέναρξης της μεταφοράς των αιτούντων άσυλο από άλλα κράτη μέλη, βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, και παρέχει στοιχεία για τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους που διεξάγονται στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «’Ολα τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη μετανάστευση είναι αλληλένδετα. Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει αποφέρει απτά θετικά αποτελέσματα. Οι αυξημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, με περισσότερες από 1.200 μετεγκαταστάσεις μόνο τον Σεπτέμβριο, αποτελούν απόδειξη ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί αν υπάρχει πολιτική βούληση και αίσθημα ευθύνης. Η επιτυχία της κοινής μας προσέγγισης κατά τους τελευταίους μήνες έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος, συμπεριλαμβανομένων της σταδιακής αποκατάστασης του συστήματος του Δουβλίνου και της ομαλής λειτουργίας του Σένγκεν. Η επανεγκατάσταση πρέπει να επιτύχει.»

Σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση

Ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος των προγραμμάτων μετεγκατάστασης, έχουν τεθεί οι αναγκαίες βάσεις για την εφαρμογή τους και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 1.202 μετεγκαταστάσεις, οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί σε ένα μήνα και διπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Συνολικά, έχουν μετεγκατασταθεί 5.651 άτομα: 4.455 από την Ελλάδα και 1.196 από την Ιταλία. Χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλαν η Ιταλία και η Ελλάδα, τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης, οι οργανισμοί της ΕΕ και οι διεθνείς οργανισμοί, το ποσοστό λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων έφθασε σχεδόν το 100%, ενισχύθηκε η ασφάλεια, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αιτούντων μετεγκατάστασης και επιταχύνθηκαν ουσιαστικά οι μεταφορές για λόγους μετεγκατάστασης, ιδίως από την Ελλάδα κατά τους τελευταίους μήνες. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με βάση τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα. Χάρη στην αυξημένη ικανότητα της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου, και εφόσον τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους, θα ήταν δυνατή η μετεγκατάσταση των υπόλοιπων υποψηφίων για μετεγκατάσταση που βρίσκονται στην Ελλάδα (περίπου 30.000) εντός του επόμενου έτους.

Τα κράτη μέλη συνέχισαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση – παρέχοντας μέχρι σήμερα νόμιμες και ασφαλείς διόδους σε 10.695 άτομα, έναντι των συμφωνηθέντων 22.504 ατόμων, στο πλαίσιο του προγράμματος τον Ιούλιο του 2015. Επίσης, 1.071 επιπλέον Σύριοι πρόσφυγες έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία από τον Ιούνιο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν επανεγκατασταθεί και αυξάνοντας σε 1.614 τον συνολικό αριθμό τον ατόμων που έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

Η σημαντική και διαρκής μείωση του αριθμού των ατόμων που διασχίζουν παράνομα ή χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο αποτελεί απόδειξη της μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητας της δήλωσης. Η μέση ημερήσια άφιξη 85 ατόμων από τον Ιούνιο, σε σύγκριση με πάνω από 1.700 ημερήσιες αφίξεις τον μήνα πριν από την έναρξη εφαρμογής της δήλωσης, και 7.000 αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2015, δείχνει σαφώς ότι το επιχειρησιακό μοντέλο των διακινητών μπορεί να εξαρθρωθεί. Οι επιχειρήσεις επιστροφής συνεχίστηκαν, με επιπλέον 116 άτομα να έχουν επιστρέψει μετά τη δεύτερη έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ατόμων που επέστρεψαν βάσει της δήλωσης σε 578. Επίσης, η ελληνική διοίκηση κατέβαλε περαιτέρω προσπάθειες για να αυξηθεί το ποσοστό των επιστροφών, σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η Επιτροπή συνέχισε να επιταχύνει τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, έχοντας ήδη χορηγήσει συνολικά 2,239 δισ. € από τα 3 δισ. € που προβλέπονται για το διάστημα 2016-2017, με στόχο την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία. Το ποσό για το οποίο έχουν υπογραφεί συμβάσεις αυξήθηκε σε 1,252 δισ. €. Η Επιτροπή καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, οι οποίες ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 467 εκατ. €.

Η Επιτροπή συνέχισε να ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Τουρκίας να εκπληρώσει το ταχύτερο δυνατό και τα επτά εναπομένοντα κριτήρια αξιολόγησης του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Συμφώνησε επίσης με τις τουρκικές αρχές τη συνέχιση του εντατικού διαλόγου, ώστε να βρεθούν πρακτικές λύσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας και την επίτευξη προόδου όσον αφορά τις αναγκαίες νομοθετικές και διαδικαστικές αλλαγές. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την τέταρτη έκθεσή της για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας τον Δεκέμβριο του 2016.

Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν: επιστροφή σε έναν χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση σχετικά με τους προσωρινούς ελέγχους που πραγματοποίησαν η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία βάσει του άρθρο 29 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016. Η έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσωρινοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα που πραγματοποίησαν αυτές οι χώρες τηρούν τις προϋποθέσεις που καθόρισε το Συμβούλιο στη σύστασή του. Παρότι η συνεχής εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αφίξεων μεταναστών, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να προτείνει τροποποιήσεις στη σύσταση του Συμβουλίου σε αυτό το στάδιο.

Η έκθεση της Επιτροπής δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο την απόφαση για τυχόν παράταση των σημερινών προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η οποία θα ληφθεί στις 12 Νοεμβρίου, οπότε λήγει η εξάμηνη περίοδος που ορίζεται στη σύσταση. Στόχος της Επιτροπής παραμένει η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν, όπως ορίζεται στον χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν».

Δουβλίνο: σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα μέτρα επανέναρξης της μεταφοράς αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τρίτη σύσταση για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του συστήματος ασύλου και να εφαρμόσει πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ για το άσυλο που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη. Στόχος είναι να μπορέσουν να επαναληφθούν σταδιακά, και κατά περίπτωση, οι μεταφορές αιτούντων άσυλο από άλλα κράτη μέλη, βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Η σύσταση επισημαίνει ότι από την έκδοση της πρώτης σύστασης τον Φεβρουάριο και της δεύτερης σύστασης τον Ιούνιο, οι ελληνικές αρχές, επικουρούμενες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες και σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση του συστήματος ασύλου, παρά τη δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα.

Η πρόοδος αυτή αφορά την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης διαδικασίας προκαταγραφής, την αύξηση της ικανότητας υποδοχής και τον διπλασιασμό της ικανότητας της υπηρεσίας ασύλου, τη σύσταση νέων επιτροπών προσφυγών και τη θέσπιση νομοθεσίας για τη δωρεάν νομική βοήθεια και εκπαίδευση για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σχολικής ηλικίας. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υποδοχής, την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και τις δομές για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, προτού να είναι δυνατή η επανάληψη των μεταφορών, βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, προς την Ελλάδα. Επιπλέον, σε περίπτωση επανέναρξης μελλοντικών των μεταφορών προς την Ελλάδα βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της δύσκολης κατάστασης στη συνολική λειτουργία του συστήματος ασύλου και, ως εκ τούτου, η διαδικασία αυτή θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσει σταδιακά και κατά περίπτωση. Η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε απολογισμό της προόδου που θα σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό και να εκδώσει περαιτέρω συστάσεις πριν από το τέλος του έτους,

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις