ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – Πρόσκληση για εγγραφές

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή εγγραφών υποψηφίων καταρτιζομένων εκτός συστήματος»

Ενημερώνουμε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους πως υπάρχουν κενές θέσεις για το Ά Εξάμηνο στην ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στο ΔΙΕΚ Μεγαλόπολης προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση τους.

Οι προς εγγραφή καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (χορηγείται από το ΙΕΚ)

2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ/ΠΤΥΧΙΟΥ

3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Η ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΜΚΑ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27910-61021

Ώρες κοινού: 13:00-18:00.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις