Ενημέρωση της αστυνομίας για τις ώρες κοινής ησυχίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η ενημέρωση αφορά τόσο για την χειμερινή, όσο και για την καλοκαιρινή περίοδο. Από 1η Απριλίου μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00-17:30 και 23:00-07:00, ενώ για την χειμερινή περίοδο είναι 15:30-17:30 και 22:00-07:30.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις