Επίσκεψη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Επίσκεψη στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα μαζί με την ομάδα εργασίας για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, αποτελούμενη από βουλευτές 7 ευρωπαϊκών χωρών από όλες τις πολιτικές οικογένειες. Κοινή διοργάνωση των ευρωπαϊκών ινστιτούτων: ΕΛΙΑΜΕΠ, The German Marshall Fund of the United States, Instituto Affari Internazionali, Barcelona Centre for International Affairs, Stiftung Mercator.

odysseaselaionas

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις