Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους στην Αρκαδία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Τοπ.Σ.Α «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» με τη συμμετοχή και του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επισυνάπτεται η Πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων, το Ενημερωτικό Έντυπο καθώς και η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων για κάλυψη των κενών θέσεων.

Το Τοπικό Σχέδιο αφορά κυρίως σε ανέργους και νέους επιστήμονες του Νομού Αρκαδίας (περισσότερες λεπτομέρειες στην πρόσκληση & στο ενημερωτικό έντυπο).

Τρέχουσα περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12/11/2014 – 05/12/2014

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση

Ενημερωτικό Έντυπο

Αίτηση Συμμετοχής

 

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις