Επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Απόρων του Δήμου Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Μεγαλόπολης θα πραγματοποιήσει επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Απόρων του Δήμου. Γι’αυτό καλεί τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Απόρων να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 30 στην Μεγαλόπολη και να προσκομίσουν, απαραίτητα, εκκαθαριστικό σημείωμα του 2016, Ε1 του 2016 καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της οικογένειας τους. Η διαδικασία επικαιροποίησης ξεκινά την Δευτέρα 12/09/2016, θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08:00-14:00 και θα διαρκέσει ως 30/09/2016.

Όσοι δεν προσέλθουν να ανανεώσουν τα στοιχεία τους θα διαγραφούν από το Μητρώο Απόρων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΥΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις