Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια
  • ΙΚΑ: Εγκύκλιος για ανακεφαλαιωμένο χρόνων ασφάλισης και απώλεια παλαιών ενσήμων

Σε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την διαχείριση ανακεφαλαιωμένων χρόνων ασφάλισης, για τους οποίους δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης & ασφαλιστικών βιβλιαρίων, που παραμένουν αζήτητα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αναφερόμενων στο θέμα ζητημάτων, ώστε, στο πλαίσιο της νομιμότητας, αφενός να προστατευθούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τα συμφέροντα του Ιδρύματος και αφετέρου να περιορισθεί το διοικητικό κόστος των υπηρεσιών μας με την αποφυγή μη αναγκαίων ενεργειών, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνεται σκόπιμο να παρέχει τις κάτωθι διευκρινίσεις και οδηγίες τις οποίες μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Ασφαλιστικά)

 

 

  • Στοιχεία ΓΕΜΗ:  19.000 λουκέτα το πρώτο εξάμηνο

Πάνω από 19.000 επιχειρήσεις έκλεισαν από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, ενώ ο αριθμός αυτών που άνοιξαν περιορίστηκε στις 16.478, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, με συνέπεια το ισοζύγιο μεταξύ των λουκέτων και των νέων συστάσεων να είναι αρνητικό κατά 2.578 περίπου για το 2016.

 

  • Στα 1.514 ευρώ ο μέσος φόρος στα φετινά εκκαθαριστικά

Στα 1.514 ευρώ διαμορφώνεται ο μέσος φόρος που θα πρέπει να πληρώσει ο ένας στους τρεις φορολογούμενους που λαμβάνουν χρεωστικό εκκαθαριστικό μετά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος για το 2016 με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μία ημέρα πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ενώ μένουν ακόμη να καταγραφούν στο σύστημα άλλες περίπου 200.000 δηλώσεις, οι φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων διαμορφώνονται σε 2.174.564 φορολογούμενους (ποσοστό 37,44%) ήρθε χρεωστικό εκκαθαριστικό με συνολικό αναλογούντα φόρο 3.293.625.725 ευρώ.

 

  • Εφοριακοί – Τουρίστες ελέγχουν 1.545 ξενοδοχεία

Μεγάλη επιχείρηση ελέγχου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σχετικά με τα ποσά που δηλώνουν και τον ΦΠΑ που αποδίδουν έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.  Συγκεκριμένα, η ΓΓΔΕ έλαβε από το υπουργείο Τουρισμού στοιχεία για 10.114 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία βάσει κριτήρια ανάλυσης κινδύνου επέλεξε προς έλεγχο τα 1.545. Οι ελεγκτές, όπου αυτό απαιτείται, θα εμφανίζονται στα ξενοδοχεία ως πελάτες για να διαπιστώσουν εάν όσα αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ξενοδοχείου για την πληρότητα ή τις τιμές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εάν με βάση τα στοιχεία αυτά πληρώνονται οι φόροι στο ελληνικό Δημόσιο.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου το Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας δεν θα κυκλοφορεί

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις