Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

TΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Με την εγκύκλιο 47 το ΙΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.18 του ν.4331/2015 και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το δικαίωμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τμήματος, μέχρι του ύψους της οφειλής. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

 

ΣτΕ: ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας  (και τα κατώτερα Διοικητικά Δικαστήρια) αποφάνθηκε, ότι από τα έσοδα των εταιρειών εκπίπτουν τα ποσά που διατίθενται για τη συντήρηση των αυτοκίνητων της επιχείρησης και των υπαλλήλων της, την αγορά καυσίμων για τα εν λόγω αυτοκίνητα και τις δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητας, καφέδων, αναψυκτικών, κά. Κατόπιν αυτού, το ΣτΕ διέγραψε 87.990 ευρώ που είχαν καταλογιστεί σε εταιρεία από τον προϊστάμενο του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, ως λογιστικές διαφορές.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑμΕΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%. Παράλληλα και η Σαμοθράκη προστίθεται στον κατάλογο των νησιών τα οποία εξαιρούνται για ένα ακόμα χρόνο από την αύξηση του ΦΠΑ. Αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων σε σειρά τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/01/17 ΤΟ ΤΕΛΟΣ 5% ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Τέλος 5% επιβάλλεται από την πρώτη Ιανουαρίου 2017 στους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Εσόδων Γ. Πιτσιλή, το τέλος θα είναι αναλογικό και θα επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet). Θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου και του παγίου, προ ΦΠΑ. Το τέλος θα εισπράττεται από τις τηλεφωνικές εταιρείες και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις.

 

ΣΕ ΙΣΧΥ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει. Το υπουργείο Οικονομίας για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών παραθέτει τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τα θέματα της νέας νομοθεσίας που μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου, www.mindev.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, λόγω εορτών, δεν θα κυκλοφορεί το Οικονομικό – Επιχειρηματικό Δελτίο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Θερμές ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις