Εφαρμογή Τηλεϊατρικής στον Δήμο Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Στον χώρο του Κ.Ε.Π. Καρύταινας κάθε Τετάρτη από 11:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιούνται σε πολίτες δωρεάν μετρήσεις τηλεϊατρικής (αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παλμών, επιπέδων οξυγόνου στο αίμα και καρδιογραφήματος) από νοσηλεύτρια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.


Στον χώρο του Κ.Ε.Π. Λεονταρίου κάθε Τρίτη από 12:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται σε πολίτες δωρεάν μετρήσεις τηλεϊατρικής (αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παλμών, επιπέδων οξυγόνου στο αίμα και καρδιογραφήματος) από νοσηλεύτρια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Ο πρόεδρος

Δούκουρης Ανδρέας

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις